YAYINLAR

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, Benjamin Netenyahu: Medeniyetler Çatışması Paradigması Bağlamında Siyonist Projenin Yeniden Üretimi Kitabını Yayımladı

Benjamin Netenyahu “İsrail”in siyasi tecrübesinde benzeri görülmemiş bir vaka teşkil etmektedir. İsrail işgal devletinin 1948’de kuruluşundan bugüne dek – bazıları devletin kurucularından ve büyük, önemli roller oynamış olan generallerden olsa bile – hiçbir lider, Netenyahu kadar uzun süre yönetimde kalamamıştır. 1996’dan bu yana Netenyahu, ilki 1996-1999 yılları arasında, 2009’dan sonra ise art arda üç dönem olmak üzere toplamda dört dönem, yani yaklaşık 14 yıl boyunca başbakanlık yapmıştır. Burada işgal devleti başbakanının geniş yetkilerinin bulunduğunu, devlet başkanlığının ise onursal bir makam olup son derece sınırlı yetkilere sahip olduğunu vurgulamak gerekmektedir. Hal böyle olunca Netenyahu, üzerinde durulması ve araştırılması gereken bir vaka arz etmektedir. Zira karşımızda, bölge ve bölgenin istikrarı açısından tehlike oluşturacak birçok kanaat ve düşünceye sahip, aşırı sağcı bir siyasi şahsiyet durmaktadır.

İşgalci İsrail’in bölgedeki tek demokrasi olduğu yönünde ortaya birçok iddia ve teori atılsa, İsrail’in siyasi kurumlarını yönetirken çağdaş ve demokratik yöntemler benimsediği öne sürülse ve laik, kapitalist bir oluşum olsa da, İsrail’in yönetim kadroları hiçbir zaman dini ve ideolojik anlatıların etkisinden kurtulamamıştır. Aynı şekilde ülke içinde ve dışında dillendirilen söylemlerde her zaman din ve ideoloji kullanılmıştır. Fakat Benjamin Netenyahu’yu kendinden öncekilerden ayıran özelliği, seleflerini dine ve tarihsel/kültürel iddialara dayanarak hareket etme konusunda geride bırakmış olmasıdır.

Kitapta Netenyahu ve hükümetinin, Batı medeniyeti ile İslam medeniyeti arasındaki sözde uygarlık çatışmasında Siyonist projeyi en büyük medeniyet çatışmasının bir parçası olarak görmesi ele alınmaktadır. Netenyahu’ya göre İsrail, – sivil, çağdaş ve insani – Batı medeniyetinin “radikal, geri kalmış ve saldırgan” İslam dünyası karşısındaki birincil savunma hattıdır. Yine kendisi ve hükümeti “hayır ve şer” ile “gelişmiş ve geri kalmış” dünya arasındaki çatışmaların bir parçasıdır. Bu nedenle Batı, “İsrail”in Arap ve İslam dünyasıyla mücadelesi demek olan bu “kutsal görev”ini yerine getirebilmesi için gerekli her türlü desteği sunmalıdır. Netenyahu Batı’yı bu bakış açısına ikna edebilmek ve işgal rejiminin silahsız olan, özgürlük ve onuru için mücadele eden bir halka karşı baskı ve terörün her çeşidini uygulayan acımasız işgal rejimi imajını, Doğu’dan gelmekte olan “hayal ürünü” tehlikeye karşı Batı’nın korunmasına yardımcı olan bir devlet görünümüne sokabilmek için tüm yöntemleri kullanmıştır.

Kitapta Netenyahu’nun dini, ideolojik, siyasi ve hatta sosyal geçmişi aktarılmakta, bunların genelde Müslümanlar ve Araplara, özelde ise Filistinlilere yönelik radikal tavırlarına olan etkisinin boyutu irdelenmektedir. Aynı şekilde Filistin meselesi ve bölge sorunları karşısındaki siyasi bakış açısı üzerinde durulmaktadır. Tüm bunlar Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi’ni bu konuda bilimsel bir çalışma yapmaya sevk etmiştir. Arapça yayınlanarak alanında bir ilk olan eser vasıtasıyla Arap – özellikle de Filistinli – siyasetçi, akademisyen ve aydınlar, Netenyahu’nun gerçek kimliğini tanıma imkanına sahip olacaktır. Eser Arapça literatüre nitelikli bir katkı sağlayacak, siyaset ve düşünce dünyasına ciddi bir değer katacaktır.

Bu çalışma Arap ve Filistinli siyasetçilere, Arap okuyucu ve aydınlara Netenyahu’nun tutumlarının arkasındaki gerçeği ve düşünce arka planını anlama olanağı tanıyacak akademik bir malzeme sunmaktadır. Özellikle de halihazırda önceliklerin değiştiği, bölgedeki birçok güç ve devletin pusulalarının şaştığı karmaşık bir siyasi sahne ortaya çıkaran politik olay ve gelişmelere tanık olduğumuz göz önüne alındığında, eserin önemi daha fazla anlaşılmaktadır. Zira müşahede edilen puslu sahne ve kafa karışıklıkları, kimilerinin işgal devletini işbirliği yapılabilecek bir dost olarak görmesine yol açmış, bazı teorisyenler İsrail’le normalleşme çağrılarını daha güçlü dillendirmeye başlamıştır. Netenyahu da bu tarihi ve zor anı kullanarak, kendisini Arapların dostu, Yahudilerin ise yeni peygamberi olarak tanıtmaktadır. Yahudilere liderlik yapmakta, onları güven ve istikrara yönlendirmekte, “İsrail”in bölgenin normal bir parçası haline geleceği bir aşamaya dek yanlarında durmaktadır.

Yazar Hakkında

Dr. Mühenned Mustafa: 2012’de Hayfa Üniversitesi’nde Siyaset Bilimleri alanında doktorasını tamamlamıştır. Cambridge Üniversitesi İslam Araştırmaları Merkezi ve Doha’da bulunan Arap Araştırma ve Siyaset Çalışmaları Merkezi’nde misafir araştırmacı olarak görev yapmıştır. Şu an Hayfa’da bulunan Mada al-Carmel: Arap Uygulamalı Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin genel müdürlüğü görevini yürütmekte olup, Birzeit Üniversitesi’nde İsrail Çalışmaları alanında yüksek lisans programında öğretim görevlisidir.

Dr. Mühenned’in Arapça, İngilizce ve İbranice yayınlanmış olan onlarca kitabı ve hakemli dergilerde yer alan makaleleri bulunmaktadır. Kitapları arasında el-Müessese el-Âkâdîmiyye el-İsrâiliyye: es-Siyâse, el-Ma’rife ve’l İktisâd (2014) (İsrail Akademi Kurumu: Siyaset, Bilgi ve Ekonomi) ve el-Filistîniyyûn fi İsrâîl: Siyâsâtu’l Ekalliye el-Asliyye fi’d Devle el-Esniyye” (2009) (İsrail’deki Filistinliler: Irkçı Devletteki Gerçek Azınlık Politikaları) eserleri ve bu yıl Cambridge Üniversitesi Yayınları tarafından basılacak olan The Palestinians in Israel: The Politics of Faith after Oslo (İsrail’deki Filistinliler: Oslo’dan Sonra İnanç Politikaları) çalışması sayılabilir.

Kitaba Ait Bilgiler:

Başlık: Benjamin Netenyahu: Medeniyetler Çatışması Paradigması Bağlamında Siyonist Projenin Yeniden Üretimi

Benyâmîn Netenyâhu: İâdetu İntâci’l Meşrû’ es-Suhyûnî Zımne Manzûmeti Sirâ’i’l Hadârât

Yazar : Mühenned Mustafa

Birinci Baskı, İstanbul, Türkiye, 2018.

Kitabın dili: Arapça.

ISBN: 978-605-81816-0-1.

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu