YAYINLARKitapKitap Değerlendirmesi

İsrail Siyasi Perspektifinden Türkiye Cumhuriyeti

Yakın zamanda Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, İsrail Siyasal Perspektifinde Türkiye Cumhuriyeti kitabını yayımladı. Kitap uzmanlara, politikacılara ve bölgedeki siyasi meselelerle ilgilenenlere, İsrail’in uluslararası ilişkilere yönelik siyasal vizyonuyla ilgili ilmi ve metodolojik bir okuma sunuyor. Zira İsrail’in Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik bakış açısının incelenmesi, İsrail’in diğer devletlerle kurduğu siyasi ilişkiler açısından bir örnek araştırma veya vaka çalışması mesabesinde olabilir.

Kitap yedi bölümden oluşmakta ve İsrail’in Türkiye Cumhuriyeti’ne bakışını birçok açıdan siyasi, fikri ve kültürel düzeylerde ele almaktadır. Bu sayede İsrail’in Türkiye’ye yönelik gerçek tavrını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yapısını ilmi ve objektif bir şekilde ortaya koymak hedeflenmektedir.

Birinci Bölüm: Türkiye-İsrail ilişkilerinin tarihinin ve gelişiminin bir özeti sunularak, ilişkilerin genel bir görünümünü ve geçtiği aşamaları gözler önüne sermek amaçlanmıştır. Yine bu gelişmeler esnasında yaşanan olumlu ve olumsuz durumlar, bu durumlara en çok etki eden hadiseler ve bunlara nasıl yaklaşıldığı üzerinde durulmuştur.

İkinci Bölüm: İsrail’in Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı siyasi elitist yaklaşımına ışık tutup, iktidar partisi (Adalet ve Kalkınma Partisi), diğer muhalif partiler ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söz konusu tavrı incelemektedir.

Üçüncü Bölüm: İsrail’in Türkiye’ye yönelik jeopolitik bakışını ele almakta, İsrail’in üzerine kurulduğu Filistin’in tarihi ve jeopolitik konumunu ve bunun Türkiye’nin jeopolitik konumuyla ilişkisini açıklamaktadır. Ayrıca bu bölüm, Türkiye’nin birçok alanda artan gücü karşısında İsrail’in tutumunu ve bu konuda İsrail’in duyduğu kaygıyı ele almaktadır.

Dördüncü Bölüm: İsrail’in birçok hayati konuya ve özel öneme sahip meseleye yaklaşımını ve bu yaklaşımda kullandığı metodu incelemektedir. Bu bölümde Kürt meselesi ve İsrail’in bu konudaki müdahalesinin boyutu, Türkiye’nin Yunanistan’la ilişkileri, Kıbrıs meselesi ve İsrail’in zaman zaman Türkiye’ye baskı yapmak amacıyla kullandığı Ermeni sorunu da ele alınmaktadır.

Beşinci Bölüm: İsrail basınının Türkiye’ye yönelik söylem tarzını ele almaktadır. Nitekim bu bölümde İsrail basının Türkiye’ye yönelik söylem tarzı, İsrail’in en büyük gazetelerinden olan Yedioth Ahronoth’un Türkiye’deki son milletvekili seçimleriyle ilgili yayını üzerinden incelenmiştir. Yine İsrail’in Türkiye’ye karşı kullandığı medya stratejisi üzerinde durulmuş olup, bu stratejide odaklanılan en önemli konular ve bunların arkasında yatan nedenler değerlendirilmiştir.

Altıncı Bölüm: İsrail’deki çeşitli partilerin Türkiye’ye bakış açısını gözler önüne sermekte ve söz konusu bakış açılarının belirli tarihsel aşamalardaki, özellikle de Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidara gelmesinden sonraki gelişimini gözlemlemektedir.

Yedinci ve Son Bölüm: Türkiye ve İsrail arasındaki ekonomik ilişkilere odaklanmakta, bu ilişkilerin imalat, ithalat, ihracat, turizm ve askeri anlaşmalar gibi çeşitli sektörlerdeki gelişimini ve bu ekonomik ve siyasi ilişkilerin etkisinin boyutunu incelemektedir.

Kitabı önemli kılan unsurlardan birisi de, müelliflerinin İbraniceyi iyi derecede bilen, uzun yıllar İsrail siyaset sahnesine tanıklık etmiş, İsrail konusunda uzman kişilerden oluşmasıdır. Ayrıca kitap hem Arapça hem de Türkçe yayımlandığından, Arap ve Türk okuyucuya tecrübe ve bilgilerini aktarma imkanına sahip olmuşlardır.

Yayın Bilgileri:

Adı: İsrail Siyasal Perspektifinde Türkiye Cumhuriyeti

Yazarlar:

Ahmet El-Zateri

Dr. Adnan Ebu Amir

Dr. Salih En-Nuami

İmad Ebu Avvad

Selahattin El-Avavide

Ömer Ebu Arkub

Düzeltme:

Dr. Ahmet Atawna

Ömer Ebu Arkub

Sayfa Sayısı: 189

Yayın Tarihi: Birinci Baskı, 2017

Yayıncı: Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, İstanbul

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu