YAYINLARAraştırma

Filistin Sivil Toplum Kuruluşlarında “Medeni ile Sivil” Arasındaki Sınır

Araştırmanın Özeti

Bu makale Batı Şeria'da bulunan hükümet dışı sivil toplum kuruluşlarının durumuna ışık tutmayı, Kendi kendini kontrol edebilen lider kişilikli birey ile kurum arasındaki ilişkiyi ve bunun için gerekli koşulları analiz etmeyi hedefliyor. Bu çalışmanın amacı, sivil toplum kuruluşları içinde kurum ile birey arasındaki boşluğu dolduracak çıkarımları ve bunlar üzerinde çözüm yollarını ele alıyor.

Çalışma, medeni ile sivil arasındaki ilişkileri ve farkları teorik bir bakış açısıyla ortaya koyuyor. Bunun için konuyla alakalı literatür ve hazırlanan araştırma ve rapor taraması yapılmıştır. Bunun yansıra sivil kuruluşun başındaki liderin sürekli bu görevde kalma arzusunun psikolojik sosyal ve siyasi sonuçları, bu durumun kuruluşun mensubunun kurumla ilişkisini nasıl etkilediği hususu değerlendirilmiştir.

Çalışma; kurumun tesisinden beri liderin daima başta kalma hırs ve arzusunun dile getirilen ve ilan edilenden farklı olarak kurum içi demokrasi, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi hususları nasıl etkilediğini tespit etmeye çalışmıştır. Ayrıca bu durumun olumlu veya olumsuz manada kurumun ideallerinin, hedeflerinin gerçekleşmesi,  finansmanı noktasında nasıl bir etkisinin olduğu husus da değerlendirilmiştir.

Son olarak, gelişme standartlarının yükselmesi; özgürlükle, demokrasiyle, şeffaflıkla, hesap verebilirlikle, bireysellikten kurtulmakla sıkı sıkıya bağlantılıdır.  Bireyin kurumla ilişkisi finans şartlarını da düzeltecektir. 

NOT: Araştırmanın tamamı yakında Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından kamuoyuna sunulacaktır.

 
 
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu