RaporYerleşim Birimleri ve Ayrım Duvarı

Duvar ve yerleşim ile ilgili İsrail ihlalleri hakkında aylık rapor / Kasım- 2016

Ramallah’taki ayrım duvarı ve yerleşime karşı halk direniş komitesi, Batı Şeria ve Gazze’deki işgalcilerin ihlalleri hakkında periyodik olarak çıkardığı aylık raporunun Kasım 2016 raporunu çıkardı. Bu rapordaki ihlaller duvar ve yerleşim ile ilgiliydi. Rapor, işgal güçlerinin ve yerleşimci çetelerin uzaklaştırılmış Filistinli halka, mukaddesatına ve mal varlıklarına karşı yeni işlediği bir grup suçu gözlemledi. 

Bu ihlal ve suçlar; baskı eylemleri, işkence, öldürme, tutuklama, evleri yıkma, vatandaşları topraklarından uzaklaştırma, topraklarımızdaki yerleşim faaliyetlerinin varlığını daha fazla pekiştirmek için yerleşim birimleri ve ideal yerler oluşturan ve bu birimlere genişlemek, gelişmek, büyük ve eksiksiz yerleşim yerlerine dönüşmeleri için alan veren İsrail hükümetinin planları gibi çeşitlilik gösteriyor. Bütün bunlar yerleşimcilerin işgalci askeri güce destek için uyguladığı terör eylemlerinin artması ile paralel gerçekleşti.

Aşağıda bu raporun özeti bulunuyor:

1: Halkın durumu

İşgal güçleri işgali, esirlere karşı baskı politikasını, yerleşimcilerin terörünü ve halka ait ulusal hakların istenmesini reddeden Filistinli halka uyguladığı baskıyı sürdürüyor. Bu baskılar 6 vatandaşın şehit olmasına, 36 kişinin yaralanmasına ve 257’den fazla vatandaşın tutuklanmasına sebep oldu.

2: Ev ve tesislerin yıkılması, Filistinli vatandaşların evsiz bırakılması

İşgal güçleri, duvar ve yerleşime karşı halkın direnişi komitesinden, halk direniş komitelerinden aktivistlerin ve yabancı dayanışmacıların Aghwar Shamaliyah bölgesindeki Khirbat al-Khama yakınlarında yerleşimcilerin kontrolü ellerine alıp yerleşim birimleri inşa etmelerini engellemek için kurduğu al-Yaser köyünü yıktı.

Rapor işgal güçlerinin ev, tesis ve mescitlerden oluşan 93 binayı yıkmasını belgeledi. Yıkılan binalar aşağıdaki gibi:

Kudüs şehrinde Wadi al- Joz, Isawiya, Beit Hanina, at-Tur, Silwan, Jabel Mukaber mülteci kampları, Eski Şehir’deki Ummal Qura mescidi ve Jaba’ yakınlarındaki al- Ma’azi mülteci kampına kadar uzanan (30) yıkım operasyonu.

Tubas şehrinde Khirbet al-Deir ve Khellat Hamad mülteci kamplarına kadar uzanan (31) yıkım operasyonu.

Tul Kerm şehrinde al-Taybeh’e kadar uzanan (13) yıkım operasyonu.

Eriha şehrinde al-Auja köyüne kadar uzanan (10) yıkım operasyonu.

Nablus şehrinde Bita beldesine kadar uzanan (3) yıkım operasyonu.

Beytüllahim şehrinde Beit Jala beldesi ve al-Karimzan’daki iki tesise kadar uzanan (2) yıkım operasyonu.

El-Halil şehrinde Om al-Khair, Yatta ve Wadi Umayrah mülteci kamplarına kadar uzanan (4) yıkım operasyonu.

İşgal güçleri 42 ev ve tesisi yıkmakla uyardı: el- Halil şehrinde Beit Ummar beldesi ve Om al-Khair mülteci kampı için 17 uyarı, Ramallah şehrinde al- Maghir beldesi için 10 ihtar, Eriha şehrindeki al- Jiftlik bölgesinde 3 uyarı, Kudüs’teki Eski Şehir için 5 uyarı, Beytüllahim şehrinde al-Walaja beldesi için 4 uyarı, Cenin şehrindeki Ya’bad beldesine 2 ihtar, Tubas şehrindeki al-Hadidiya için bir ihtar verildi.    

Aynı şekilde işgal güçleri 2016 yılının Kasım ayının 1, 11, 13, 14, 17, 22 tarihli günlerinde Tubas’taki Humsah al- Foqa, Bziq ve ar-Ras al-Ahmar bölgelerindeki onlarca aile için tehcir emri verdi.

3: İşgalci İsrail’in aldığı kararlar

İsrail hükümeti Batı Şeria’daki Filistin toprakları ve mal varlıklarına el koymak ve Filistinli vatandaşları sıkıştırmak için birçok karar aldı ve kanun çıkardı. Bu kararların en belirginlerinden bazıları:

 • Ezanı susturma kanunu, camilerde hoparlör ile ezanların okunmasını yasaklamak isteyen kanun tasarısı.
 • İşgal polisi ve Şabak’ın güvenlik soruşturmalarında tutuklulara karşı şiddet kullananların belirlenmesi için istenen görüntü veya ses ile soruşturmayı belgeleme sorumluluğunun kaldırılmasını talep eden yasa teklifi.
 • İsrail işgal mahkemesinin Qalqilya’nin doğusundaki Nebi İlyas köyündeki vatandaşların topraklarının 104 dönümüne el konulmasını onaylayan kararı.
 • Özellikle Batı Şeria ve işgal edilmiş Kudüs’teki Filistin toprakları üzerine kurulan yüzlerce yerleşim birimini işgalcilerce yasallaştıran “Tesviye” kanunu (işgalci yerleşim birimlerinin meşrulaştırılması) için ilk oturum kararı.
 •  Bölgeyi yok etmek ve Yahudileştirmek amacıyla Yeşil Hattın iki yanındaki devlete ait arazi olduğu gerekçesiyle Maccabim kontrol noktası yakınlarında bulunan Saffa ve Beit Sira topraklarından 310 dönümlük bir arazi üzerine kurulacak sanayi bölgesi projesinin geçerliliğinin başladığının duyurulması.
 • Yerin altından geçen 80 metre derinliğindeki tünellerle Tel Aviv ve Kudüs’ü birbirine bağlayıp Eski Şehir’e özellikle Burak Duvarı’na ulaşacak olan metro hattının bakanlarca onaylanması.
 • Ramallah bölgesindeki yerleşim yerleri ile “Ma’ale Adumim”, “Giv’at Ze’ev” ve “Geva Binyamin” yerleşim yerlerini birbirine bağlayan bir İsrail planının onaylanması.

4: Yerleşim birimleri kurma ve onları genişletme planları

İsrail hükümeti yakın zamanda 7780 yerleşim birimi ve sonrasında 30 bin yerleşim birimi inşa etmek için beş yerleşim planını uygulama niyetini açıkladı. Bunlardan öne çıkanlar:

 • “Ramat Shlomo” yerleşim yeri ve Shu’afat arasında bulunan, alanı 76 dönüme ulaşan, işgalcilerin el koymaya kararlı oldukları özel Filistin toprakları üzerine 500 konut inşa ederek Kudüs’ün kuzeyindeki topraklarda kurulmuş “Ramat Shlomo” yerleşim yerini genişletme planı;  böylece bu plan Kudüs’te 30 bin yeni yerleşim birimi inşa etmek isteyen en büyük planın bir parçası olacak.
 • İşgal yönetimi Kudüs bölgesinde 7100 konutun inşasını onaylamayı planlıyor: Gilo yerleşim yeri için 3000, Givat Hamatos yerleşim yeri için 2600 konut, “Ramot Shlomo” yerleşim yeri için 1500 konut.
 • “Gilo” yerleşim yerinde 180 konut inşa etmek için planın onaylanması.
 • Eriha şehrinde al- Auja köyünün güneyindeki “Aenot Kadim” yerleşim birimini genişletmek için bir grup yerleşimci birçok karavan getirdi.
 • İşgalci İsrail ordusunun eğitim karargâhının paraleline, Tubas şehrindeki “Roi” ve “Hamdet” yerleşim yerlerine yaklaşık 5 km mesafede rastgele yerleşim birimi kurulması

5: Kudüs’ün Yahudileştirilmesi

İsrail’in dayatmayla birçok uygulamayı zorunlu kılarak Kudüs şehrinin Arap ve İslam kültürü ve kimliğini değiştirmek için bölgeyi Yahudileştirme çabaları devam ediyor.  Bu uygulamalardan bazıları şöyle:

 • İsrail işgal yönetimi “Kudüs’ün yüzü” projesini uygulamaya başladı. Bu, Nekbe sırasında göç ettirilen Filistin köylerinin topraklarında uygulanacak büyük bir kentsel proje. Tamamlandıktan sonra Kudüs’ün Arap ve İslami yüzü ve çehresini değiştirecek. İşgal yönetimindeki planlama ve inşaat komisyonu bunu onayladı. 2012’de fikrin ortaya atılmasından sonra üzerinde çalışmalar başladı. Ardından bunu tünel ağı kazılması takip etti ve proje için ayrıntılı haritalar çıkarıldı.
 • Kudüs’teki işgal belediyesinin resmi danışmanı işgal mahkemesine Kudüs’ün doğusundaki Beit Hanina mahallesinde “Yahudilere ait” şahsi topraklara kanuna aykırı olarak inşa edildikleri gerekçesiyle içlerinde yaklaşık 40 Filistinli ailenin yani 200 Filistinli ferdin yerleştiği sayıları 14 kadar olan binaların yıkılması hakkında verilecek emirler doğrultusunda yapılacak ani bir uygulama için izin talep etti.
 • Bazı İsrailli kaynaklar işgal altındaki Kudüs’ün en meşhur meydan ve tarihi mekânlarının Arapça isimlerini değiştirmeyi ve onların yerine İsrailli İbranice isimler koymayı hedefleyen bir İsrail planını ortaya çıkardı. Şam kapısı meydanına “kahramanlar meydanı” adının konması gibi.
 • “Ateret Cohanim” derneği Kudüs’teki İsrail merkez mahkemesinden onlarca Filistinli ailenin tahliye edilmesini talep etti. Bunlardan biri de 5 daireden oluşan bir binanın sahibi olan “Shehadeh” ailesi. Dernek 4 dairesi bulunan “Ghaith” ailesi aleyhinde de istekte bulundu. Yani bu tahliye talebi bu dairelerde oturan onlarca Filistinliyi kapsıyor. “Shehadeh” ve “Ghaith” ailelerinin evleri, “Ateret Cohanim” in Batan al-Hawa bölgesindeki al-Hara al-Wusta mahallesinde 5 dönüm ve 200 metrekarelik bir alanı burasının 1881’den beri Yemen’den gelen Yahudilere ait olduğu gerekçesiyle ele geçirmek için hazırladığı planın içinde yer alıyor. Bu toprakların (73- 75- 88- 95- 96- 97) numaralı 6 bölgeye ayrıldığı biliniyor. “Ateret Cohanim” derneği Yemen’deki vatandaşların Batan al- Hawa topraklarındaki mülkiyetini İsrail yüksek mahkemesinin kararlaştırdığını iddia ediyor.
 • Ulaştırma bakanlığının Tel Aviv’den Kudüs’e metro hattının uzatılması planı; metro “Ağlama Duvarı” isminin verildiği bir istasyonun kurulmasıyla Burak duvarı yakınlarındaki Eski Şehir’e ulaşacak.

6: Filistinli vatandaşlara karşı yerleşimcilerin terörü

Rapor yerleşimci gruplarının özellikle zeytin toplama döneminde Filistinli vatandaşlara karşı yaptığı bir dizi saldırıyı belgeledi. Bu saldırılar aralarında Batan al-Hawa mahallesinden Jadallah Rajabi adlı 6 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 9 vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlandı. Beytüllahim şehrinde Nehhalin beldesinin güneyinde 20 zeytin ağacı söküldü ve el-Halil’in güneyindeki Masafer  Yatta’daki vatandaşların toprakları üzerine kurulan “Beit Yatir” yerleşim yerinin yerleşimcileri Abdulhalim Muhammed ebu Qabita’nın evini yaktı. Başka yerleşimciler de rüzgâr ile ateş Jamma’in, Madama, Immatain köylerinin topraklarına yayılsın diye Asira al-Qibliya köyü yakınlarındaki topraklarda ateş yaktılar. 

 

Ayrım duvarı ve yerleşime karşı halk direniş komitesinin hazırladığı raporun metni:

İŞGAL YÖNETİMİNİN SALDIRILARI

Kasım ayı boyunca 6 şehit, 36 yaralı, 257 tutuklu: 15 yaşındaki Muhammed Nebil Zeydan isimli çocuk Kudüs şehrinin ortasındaki Shuafat mülteci kampının girişinde iki İsrailli askeri ve bir askeri kontrol noktasındaki bir bekçiyi bıçaklama girişimde bulunduğu iddiasıyla işgal güçlerince vurularak yaralandıktan sonra şehit oldu.

23 yaşındaki Main Nasreddin ebu Qar’ isimli genç Ramallah şehrinin doğusundaki Ofra yerleşim yeri yakınlarında işgal askerlerinden birini bıçaklamaya çalıştığı gerekçesiyle şehit edildi aynı şekilde 1992 yılında aldığı yaralardan dolayı Jalazone mülteci kampından 44 yaşındaki Ahmed Alyan Zayed isimli vatandaş şehit oldu.

Nablus’taki Burqa köyünden 38 yaşındaki Raid Fuad Hucce 2002 yılındaki Batı Şeria istilasında başından aldığı yaradan dolayı şehit oldu. Nablus’un batısındaki Beit Wazan köyünden 40 yaşındaki Cihad Muhammed Said Khalil “Kaddoumi” Kalendiya kontrol noktası yakınlarında bıçaklama eylemine teşebbüsü iddialarından dolayı şehit edildi.

Gazze şeridinde ise sadece, Bureij’in doğusunda işgalcilerle girdiği çatışmada göğsünden ateş edilen Nuseirat kampından 26 yaşındaki Muhammed Said Ebu Saada isimli genç şehit oldu.

36 vatandaş gerçek ve plastik kaplı madeni mermiler ile yaralandı. Bunlardan 29’u Batı Şeria’da ve 7’si Gazze Şeridi’nde yaralandı. Onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi ve çoğu hastaneye gitmeden önce alanda tedavi edildiler.

Öte yandan İsrail işgal güçleri geçtiğimiz ay Batı Şeria ve Gazze şeridindeki farklı vilayetlerden 257’den fazla vatandaşı tutukladı.

Tablo: 2016 yılı Kasım ayı boyunca Filistin topraklarında şehit olanlar, yaralananlar ve tutuklananlar

Bölge

Şehitlerin Sayısı

Yaralıların Sayısı

Tutukluların Sayısı

Batı Şeria

5

29

257

Gazze Şeridi

1

7

Toplam

6

36

257

 

Batı Şeria vilayetlerindeki yıkımlar ve yıkım emri tebliğleri

Kudüs Şehri:

 • 1-11-2016

İşgalci belediye ekipleri Silwan beldesindeki birçok tesise yıkım emri tebliğ etti.

 • 1-11-2016

“İsrail doğa kurumu” ekipleri Mescid-i Aksa’nın bitişiğindeki Bab al-Rahma mezarlığında 6 mezarı yıktı.

 • 2-11-2016

İşgal belediyesinin buldozerleri Beit Hanina mahallesinde Süleyman Selci’ye ait olan kısmı hala yapım aşamasında olan 2 kattan (4 daire, her kat 180 metrekare) oluşan bir apartmanı ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

 • 8-11-2016

İşgal belediyesinin buldozerleri Mahmud al- Hadwa adlı vatandaşın evinin bazı kısımlarını yıktı. Cemal al- Hadwa isimli vatandaş ise Tur beldesindeki özel bir park alanını ruhsatsız olduğu gerekçesi ile yıktı.

 • 8-11-2016

İşgal belediyesi Isawiya beldesinde Ghanem Kemal Mustafa’ya ait iki katlı bir konutu ruhsatsız olduğu gerekçesi ile yıktı.

 • 8-11-2016

Kudüs’deki işgal belediyesinin buldozerleri Wadi al-Joz’da inşaat halindeki bir konutu ruhsatı bulunmadığı iddiasıyla yıktı. Konut 3 kattan oluşuyordu. Birinci kat gıda malzemelerinin bulunduğu bir depo, ikinci kat da konut olarak kullanılıyordu, üçüncü kat ise inşa aşamasındaydı. Bina Eid ailesine aitti.

 • 9-11-2016

İşgal altındaki Kudüs şehrinde işgalci İsrail belediyesine ait buldozerler işgal edilmiş Kudüs’ün kuzeyinde Beit Hanina mahallesinde bulunan Dahiat al-Barid’de bir araba yıkamacısını ruhsatı olmadığı iddiasıyla yıktı.

 • 12-11-2016

İsrail işgal yönetimi Doktor Cemal Amr’ı al-Thawri’deki evine ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkım emri tebliğ etti.

 • 13-11-2016

Ruhsatsız olduğu iddiasıyla işgal belediyesinin verdiği karardan dolayı Kudüslü iki tüccar Beit Hanina’daki ticarethanelerini yıktı. Tüccarlar: “al- Jinan- Sebze ve Meyve” dükkânının sahibi Muhammed an- Najjar, “Nasrko- İnşaat malzemeleri” dükkânının sahibi Nidal Ghaith.

 • 15-11-2016

İşgal buldozerleri Sur Bahar köyündeki Ummal Qura camisinin temellerini yıktı. Aynı şekilde Jabel Mukaber’deki ticaret amaçlı kullanılan prefabrik bir tesisi ruhsatsız diye yıktı.

 • 15-11-2016

İsrail işgal güçleri Jaba (Alkhadderiaat) al- Ma’azi mülteci kampındaki birçok prefabriği yıktı.

 • 15-11-2016

İşgal belediyesinin buldozerleri Silwan beldesinde al-Thawri mahallesinde bulunan Alaa Shwaiki’ye ait atlar için kullanılan bir prefabriği ve ziraat amaçlı kullanılan bir odayı ruhsatsız diye yıktı.

 • 16-11-2016

“Ateret Cohanim” derneği Kudüs’teki İsrail merkez mahkemesinden onlarca Filistinli ailenin tahliye edilmesini talep etti. Bunlardan biri de 5 daireden oluşan bir binanın sahibi olan “Shehadeh” ailesi. Dernek 4 dairesi bulunan “Ghaith” ailesi aleyhinde de istekte bulundu. Yani bu tahliye talebi bu dairelerde oturan onlarca Filistinliyi kapsıyor. “Shehadeh” ve “Ghaith” ailelerinin evleri, “Ateret Cohanim” in Batan al-Hawa bölgesindeki al-Hara al-Wusta mahallesinde 5 dönüm ve 200 metrekarelik bir alanı burasının 1881’den beri Yemen’den gelen Yahudilere ait olduğu gerekçesiyle ele geçirmek için hazırladığı planın içinde yer alıyor. Bu toprakların (73- 75- 88- 95- 96- 97) numaralı 6 bölgeye ayrıldığı biliniyor. “Ateret Cohanim” derneği Yemen’deki vatandaşların Batan al- Hawa topraklarındaki mülkiyetini İsrail yüksek mahkemesinin kararlaştırdığını iddia ediyor.

 • 17-11-2016

Kudüs’teki işgal belediyesinin resmi danışmanı işgal mahkemesine Kudüs’ün doğusundaki Beit Hanina mahallesinde “Yahudilere ait” şahsi topraklara kanuna aykırı olarak inşa edildikleri gerekçesiyle içlerinde yaklaşık 40 Filistinli ailenin yani 200 Filistinli ferdin yerleştiği sayıları 14 kadar olan binaların yıkılması hakkında verilen emirler doğrultusunda yapılacak ani bir uygulama için izin talep etti.

 • 22-11-2016

İşgal belediyesinin ekipleri İsrailli kuvvetler eşliğinde “Ma’ale Adumim” yerleşim yerine çıkan caddeye bakan bölgenin yakınlarında Isawiya beldesindeki birçok konuta yıkım emri astı.

Eriha Kenti:

 • 1-11-2016

İşgal yetkilileri al- Jiftlik bölgesindeki Musa Jahhalin, Şadi Jahhalin ve Salim Keabine’ye ait iki ev ve bir prefabriğe yıkım emri tebliğ etti.

 • 15-11-2016

İsrail işgal güçleri Eriha şehrindeki al- Auja köyünde bulunan 10 ticari tesisi yıktı.

El- Halil Kenti:

 • 15-11-2016

İsrail’in “Sivil İdaresi” diye adlandırılan Planlama ve İnşaat dairesi Beit Ummar’ın güneyindeki Sha’ab al- Sayyer bölgesinde iki ev ve bir toprak parçasına toplam 3 tane çalışmayı durdurma emri tebliğ etti. Birinci ev İsa Muhammed Said Atiyye Awwad adlı vatandaşa ait olup 170 metrekarelik tek bir kattan oluşuyordu. İkinci ev ise Abdurrahman Sabri Abdulfettah ‘Arar’a ait olup 150 metrekarelik bir kattan oluşuyordu. İkisi de inşa aşamasındaydı ve bir de 9 dönümlük bir tarım arazisi bulunuyordu.

 • 15-11-2016

İşgal güçleri el- Halil kentinin güneyinde al- Hezzalin ailesine ait Khirbet om al- Kahir’de bir çadırı ve bir konut prefabriği yıktı.

 • 20-11-2016

İsrail işgal güçleri el- Halil’in güneyinde Yatta şehrinin doğusunda Khirbet om al- Khair’da 14 yıkım ve tahliye emri verdi:

 • Aziz Muhammed el- Hezzalin’e ait 60 metrekarelik bir koyun ağılı
 • Khadra Davud el- Hezzalin’e ait içinde 3 kişinin yaşadığı 40 metrekarelik çinko çatılı tuğladan bir konut
 • İhlas Ali el- Hezzalin’e ait içinde 7 kişinin yaşadığı 40 metrekarelik konut amaçlı bir çadır
 • Halil Muhammed el- Hezzalin’e ait içinde 3 kişinin yaşadığı 30 metrekarelik bir karavan
 • Nawal Şuayb el- Hezzalin’e ait 20 metrekarelik çimentodan yapılmış bir mutfak
 • Sheykhat Hamdan el- Hezzalin’e ait içinde 3 kişinin yaşadığı 60 metrekarelik konut amaçlı çadır
 • Mahmud Şuayb el- Hezzalin’e ait 40 metrekarelik koyun ağılı.
 • Halil Şuayb el- Hezzalin’e ait içinde 6 kişinin yaşadığı 30 metrekarelik çinko çatılı tuğladan bir ev
 • Fatıma Ali el- Hezzalin’e ait içinde 9 kişinin yaşadığı 100 metrekarelik tuğladan bir ev
 • Şuayb Halil el- Hezzalin’e ait 40 metrekarelik çadırdan bir ofis
 • Macid Şuayb el- Hezzalin’e ait 6 metrekarelik, çinkodan yapılmış bir tavuk kümesi
 • Muhammed Şuayb el- Hezzalin’e ait 10 metrekarelik çinko bir prefabrikten depo
 • İmad Süleyman el- Hezzalin’e ait içinde 7 kişinin yaşadığı 100 metrekarelik tuğladan bir ev
 • Enis Yasir el- Hezzalin’e ait 10 metrekarelik çinko bir prefabrikten depo

Beytüllahim Kenti:

 • 15-11-2016

İşgal güçleri Beytüllahim Kentinin Beit Jala şehrinin kuzeybatısında Karimzan bölgesindeki konut amaçlı kullanılan bir mağarayı yıktı.

 • 17-11-2016

İşgal güçleri Beytüllahim Kentindeki al- Walaja bölgesinde toplam 4 tane inşaatı durdurma ve yıkım emri çıkardı.

 • 17-11-2016

İsrail işgal güçleri Beytüllahim kentinde Beit Jala’da bulunan Karimzan bölgesinde Nasri AbduRabbihi’ye ait bir çiftlik evini yıktı.

Nablus Kenti:

 • İsrail işgal güçleri hiçbir uyarıda bulunmadan Nablus’un güneyinde Baita beldesinde Muhammed Abdurrahman Awdeh’e ait iki prefabrik ve bir etliği yıktı.

Cenin Kenti:

 • 19-11-2016

İsrail işgal güçleri Umm ar- Rihan askeri kontrol noktasından geçen iki vatandaşa Ya’bad’daki kömür üretim tesislerini tahliye emri tebliğ etti.

Tubas Kenti:

 • 1-11-2016

İşgal buldozerleri Aghwar Shamaliyah bölgesindeki Khirbat al- Deir al- Hududia’da vatandaşlardan Nidal Ali Daraghmeh ve kardeşi İyad ve Mahmud Hafız Daraghmeh ve kardeşi Abdusselam’ın toplam 21 kişilik ailelerine ait 13 tesisi ruhsatsız diye yıktı.

 • 1-11-2016

İşgal güçleri 4 aileye art arda iki gün sabah 6’dan öğlen 11’e kadar ve gece 10’dan sabah 6’ya kadar Humsah al- Foqa bölgesinden ayrılmaları emrini tebliğ etti.

 • 1-11-2016

İşgal yetkilileri Ali Khadr Bani Awdah adlı vatandaşa al- Hadidiya yakınlığı bulunan bölgeyi boşaltması emrini tebliğ etti.

 • 1-11-2016

İşgal güçleri askeri eğitimler sebebiyle 9 aileden ikindi vakti saat 4’ten öğlen 11’e kadar ar- Ras al- Ahmar bölgesinden ayrılmaları emrini tebliğ etti.

 • 7-11-2016

İsrail işgal güçleri Aghwar Shamaliyah’da Khellat Hamad bölgesinde Mahmud Awad ve çocuklarına ait 9 çadırı yıktı.

 • 11-11-2016

İsrail işgal yetkilileri askeri eğitim gerekçesiyle bu ayın 13 ve 14. günlerinde ar-Ras al-Ahmar bölgesindeki 9 aileye evlerinden ayrılmaları emrini tebliğ etti. Tebliğler şu kişilere dağıtıldı: Khadr Bani Avdeh, Ali İzzet Bani Avdeh, Hüseyin Beşşarat, Cemil ve Süleyman Bani Avdeh, Raşid ve Thair Beşşarat, Sagr ve Afw Bani Avdeh.

 • 13-11-2016

İsrail işgal güçleri, Aghwar Shamaliyah’da Khirbat Abzia bölgesinde oturan 10 aileye bölgede yapılacak askeri eğitimler nedeniyle farklı zamanlarda evlerini boşaltmaları emrini tebliğ etti.

 • 14-11-2016

İsrail işgal güçleri askeri eğitim gerekçesiyle Tubas’ın güney doğusunda ar- Ras al- Ahmar bölgesinde art arda iki gün 9 aileyi evlerinden kovmayı sürdürdü.

 • 17-11-2016

İşgal güçleri 6 Filistinli aileye sabah saat 6’dan öğlen 12’ye kadar Khirbat Humsah al- Foqa bölgesinden ayrılmaları emrini tebliğ etti.

Tulkarim Kenti:

 • 8-11-2016

İsrail askeri buldozerleri C bölgesinde ruhsatsız yapı gerekçesiyle Tulkarim şehrinin batısında al- Taybeh “Sha’ar Efraim” de 13 prefabrik ticarethaneyi yıktı.

Ramallah Kenti:

 • 21-11-2016

İşgal yetkilileri Ramallah Kentinde al- Maghir bölgesinde 8 ev ve 2 ağıl için toplamda 10 yıkım emri tebliğ etti.

İŞGAL YETKİLİLERİNİN TOPRAK VE MAL VARLIKLARINA SALDIRILARI

Kudüs Şehri:

 • 17-11-2016

İsrail’in yaptığı kazılar sebebiyle Silwan beldesinin Wadi Hilweh mahallesinde toprak kayması yaşandı.

 • 22-11-2016

İşgal belediyesinin mahkemesi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Eski Şehir’de Musa Naim Fatafta adlı vatandaşın 20 metrekarelik lokantasının kapatılmasını öngören bir karar çıkardı.

El- Halil Kenti:

 • 11-11-2016

İşgal güçleri esir Yunus Zain’in Yatta beldesindeki odasını intihar eylemine yardım ettiği iddiası ile çimento ile kapattı.

 • 26-11-2016

İşgal güçleri İbrahim Halil Cami yakınlarında Tarık bin Ziyad okulunun çevresinde iki yolu kapattı.

Tubas Kenti:

 • 1-11-2016

İşgal güçleri işgal askerlerinin çiftçilere yaptığı saldırıda Aghwar’da ar- Ras al- Ahmar bölgesinden beş tarım traktörüne el koydu. Traktörler şu kişilere aitti: Saqr İzzet Bani Avdeh, Ali İzzet Bani  Avdeh, Thair Abdullah Beşşarat, Raşid Abdullah Beşşarat, Ali Feyyad Bani  Avdeh.

 • 9-11-2016

İsrail işgal yetkilileri Aghwar Shamaliyah’da ar- Ras al- Ahmar bölgesi yakınlarında Muvaffaq Fahri Muhammed Daraghmeh’e ait bir traktöre el koydu.

 • 22-11-2016

İsrail işgal güçleri Khirbet Bziq sakinlerini saat 3.30’dan 9.00’a kadar evlerini boşaltmaya mecbur etti.

Qalqilya Kenti:

 • 17-11-2016

İsrail işgal mahkemesi Qalqilya’nin doğusunda en- Nebi İlyas köyündeki vatandaşların 104 dönümlük toprağının ele geçirilmesi kararını kesinleştirdi.

Salfit Kenti:

 • 17-11-2016

İsrail işgal yetkilileri Salfit Kentinin Qarawat Bani Hassan beldesinde geniş çapta toprağı temizleyip boşaltma işlemi başlattı.

 • 18-11-2016

İşgal güçleri yerleşimcilerin çıkarı için Deir Ballut köyünde tarım arazilerini küredi.

 • 22-11-2016

İşgal yetkilileri “Endüstriyel Ariel” kolonisi yakınlarında Bruqin beldesine bağlı al- Harayeq bölgesinin 19 dönümüne el koydu.

HALK YÜRÜYÜŞLERİNİN BASTIRILMASI

Ramallah Kenti:

 • 1-11-2016

İsrail işgal güçleri haftalık barışçıl en- Nebi Salih yürüyüşünü bastırdı.

 • 4-11-2016

İsrail işgal güçlerinin Ramallah ve al- Bireh’in batısındaki haftalık Na’lin beldesi yürüyüşlerini bastırması yüzünden bir çocuk plastik mermi ile başından yaralandı yanı sıra onlarca vatandaş, yabancı dayanışmacı ve İsrailli barış aktivistleri zehirli ve göz yaşartıcı gazdan etkilendi. 

 • 11-11-2016

İsrail işgal yetkilileri duvarın kaldırılmasını ve yerleşimin durdurulmasını isteyen barışçıl Bal’in ve en- Nebi Salih yürüyüşlerini bastırdı.

 • 18-11-2016

İsrail işgal yetkilileri duvar ve yerleşimi kınayan barışçıl Bal’in yürüyüşünü bastırdı ve gazetecilere saldırdı.

 • 18-11-2016

İsrail işgal yetkilileri Na’lin yürüyüşünü bastırdı ve üzerlerine zehirli gaz bombaları attı.

 • 25-11-2016

İsrail işgal yetkilileri duvar ve yerleşime karşı yapılan barışçıl Bel’in yürüyüşünü bastırdı.

Qalqilya Kenti:

 • 4-11-2016

İki vatandaş İsrail işgal yetkililerinin yerleşime direnen ve 14 yıldır kapalı köy yolunun açılmasını isteyen haftalık barışçıl Kafr Qaddum yürüyüşünü bastırması sonucu yaralandı.

 • 11-11-2016

Macid Cum’a adlı 13 yaşındaki çocuk İsrail işgal yetkililerinin kapalı şehir yolunun açılmasını isteyen Kafr Qaddum yürüyüşünü bastırmasından sonra yaşanan çatışmalarda yaralandı.

 • 18-11-2016

İsrail işgal yetkilileri 14 yıldır kapalı şehir yolunun açılmasını isteyen haftalık barışçıl Kafr Qaddum yürüyüşünü bastırdı.

 • 25-11-2016

14 yıldır kapalı köy yolunun açılmasını isteyen haftalık barışçıl Kafr Qaddum yürüyüşe katılan onlarca kişi yaralandı.

İSRAİL İŞGAL YETKİLİLERİNİN ALDIĞI BAZI RESMİ KARARLAR

Kudüs Şehri:

 • 1-11-2016

İsrail ulaştırma bakanlığı yerin altından 80 metre derinliğindeki tünellerle Tel Aviv ve Kudüs’ü birbirine bağlayıp şehirdeki Eski Şehir’e özellikle Burak duvarına varacak bir metro hattı uzatmayı kararlaştırdı.  

 • 2-11-2016

İsrail ulaştırma bakanı Yisrael Katz, Ramallah bölgesindeki yerleşim yerleri ile “Ma’ale Adumim”, “Giv’at Ze’ev” ve “Geva Binyamin” yerleşim yerlerini birbirine bağlayan İsrail planını onayladı.

 • 13-11-2016

İsrail hükümeti özel mülkiyet üzerine inşa edilmiş “Amona” yerleşim biriminin varlığını sürdürmek için Batı Şeria’daki yerleşim birimlerinin yasallaştırılması kanununu onayladı.

 • 13-11-2016

Yasama komisyonu bakanlar komitesi Kudüs’te ve Filistin içinde hoparlör ile ezan okunmasının yasaklanmasını öngören “müezzin yasa tasarısı”nı onayladı. Bu onay İsrailli vatandaşları rahatsız ettiği gerekçesiyle Knesset’e yasanın sunulması için bir hazırlık aşamasıydı.

 • 16-11-2016

İşgalci Knesset, işgal hükümetinin eğitim bakanı “Naftali Benet” in sunduğu özellikle Batı Şeria ve işgal edilmiş Kudüs’teki Filistin toprakları üzerine kurulan yüzlerce yerleşim birimini, yurt dışında ikamet eden Filistinli sahiplerinden bu toprakların mülkiyetini alıp işgal hükümetine aktararak yasallaştıran “tesviye” kanunu olarak bilinen kanunu ilk oturumda onayladı. Bu topraklar böylece hükümet için yerleşimin genişletilmesi planlarına uygun topraklar haline gelecek. Batı Şeria’da Filistin toprakları üzerine kurulmuş yerleşim birimleri farklı bölgelere kurulmuş 232 yerleşim birimini ve bunların içinde bulunan 3000 konutu kapsıyor.

 • 22-11-2016

İsrail Parlamentosu Knesset, soruşturmaların belgelenmesini zorunlu tutan kanuna aykırı olarak, İşgal polisi ve Şabak’ın operasyon zanlılarına açtığı soruşturmalarda görüntü veya ses ile soruşturmayı belgeleme sorumluluğunun kaldırılmasını talep eden yasa teklifini 15 oya karşı 40 oy çoğunluğu ile onayladı. Yasa teklifinin son olarak onaylanması durumunda, yasa; soruşturmaları yürütenler tarafından güvenlik soruşturmalarındaki tutuklulara karşı şiddet uygulanmasını kolaylaştıracak ve herhangi bir adli gözetimi gerektirecek bir durum olmadan soruşturmayı yürütenleri koruyacak.

TAHLİYE KARARLARI VE YERLEŞİM PROJELERİ

Kudüs Şehri:

 • 1-11-2016

İsrail işgal yetkilileri “Gilo” yerleşim yerinde 180 konutun inşasını onaylamayı planlıyor.

 • 1-11-2016

İsrail ulaştırma bakanlığı yerin altından 80 metre derinliğindeki tünellerle Tel Aviv ve Kudüs’ü birbirine bağlayıp şehirdeki Eski Şehir’e özellikle Burak Duvarı’na ulaşacak metro hattının kurulmasına karar verdi.

 • 2-11-2016

Ulaştırma bakanlığı Tel Aviv metro hattını Kudüs’e uzatmayı planlıyor. Metro hattı adına “ağlama duvarı istasyonu” deilecek bir istasyon kurulmasıyla yerleşim birimlerinin ya da tanımlandığı gibi yerleşim yerlerindeki “yasa dışı, kanunsuz” Yahudi yerleşim birimlerinin yasallaştırılması için Burak Duvarı yakınlarındaki Eski Şehir’e ulaşacak.

 • 2-11-2016

Likud ve Yahudi Evi partisinden bazı üyeler İsrail parlamentosu Knesset başkanlığından yasa dışı kabul edilen yerleşim birimlerinin yasallaştırılması için verilen yeni yasa tasarısının incelenmesini istedi. 

 • 3-11-2016

İsrail işgal yönetimi “Kudüs’ün yüzü” projesini uygulamaya başladı. Bu, Nekbe sırasında göç ettirilen Filistin köylerinin topraklarında uygulanacak büyük bir kentsel proje. Tamamlandıktan sonra Kudüs’ün Arap ve İslami yüzü ve çehresini değiştirecek. İşgal yönetimindeki planlama ve inşaat komisyonu bunu onayladı. 2012’de fikrin ortaya atılmasından sonra üzerinde çalışmalar başladı. Ardından bunu tünel ağı kazılması takip etti ve proje için ayrıntılı haritalar çıkarıldı.

Binanın genel görünüşünü bir Alman şirketi devralırken binanın yapımını da İsrailli şirketler yürütecek. Proje 720 dönüm üzerinde bulunuyor ve projede ızgara sistemi kullanılacak. Her yapı adası belirli farklı bir projeyi içeriyor. Temel taşın konulduğu ilk yapı adası 211 dönümlük bir alan üzerinde ilk aşamayı oluşturacak ve buraya büyük bir alışveriş merkezi inşa edilecek. Aynı zamanda 35 kata ulaşan otel burçları dizisi, otobüs durağı, otopark, “İsrail” deki en büyük ulaşım ve kongre merkezini, bunların yanında bir de Kudüs ile Tel Aviv’i birbirine bağlayan metro hattını da kapsayacak. Yatırımın maliyeti İsrail ulaştırma bakanlığı ve bazı hükümet bakanlıklarının başkanlarının desteğiyle on milyar şikele ulaşacak.

 • 12-11-2016

İşgal yönetimi şu bölgelerde 7100 konutun inşasını onaylamayı planlıyor: Gilo yerleşim yerinde 3000 konut, Givat Hamatos yerleşim yeri için 2600 konut, “Ramot Shlomo” yerleşim yeri için 1500 konut.

 • 6-11-2016

İşgal altındaki Kudüs’teki İsrail polisi yerleşimcilerin ve Yahudilerin Mescid-i Aksa’nın avlusuna yaptıkları baskınları kolaylaştırmak ve Mescid-i Aksa’ya girerken bekleyiş şartlarını iyileştirmek için bir bina inşa etmeyi planlıyor.

 • 20-11-2016

Bazı İsrailli kaynaklar işgal altındaki Kudüs’ün en meşhur meydan ve tarihi mekânlarının Arapça isimlerini değiştirmeyi ve onların yerine İsrailli İbranice isimler koymayı hedefleyen bir İsrail planını ortaya çıkardı. Şam kapısı meydanına operasyonlar sırasında ölen Yahudilerin anısına “kahramanlar meydanı” adının konması gibi.

 • 21-11-2016

Kudüs’teki işgal belediyesinin “Planlama ve İnşaat Yerel Komitesi” Kudüs’ün kuzeyindeki topraklara inşa edilmiş “Ramat Shlomo” yerleşim yerini işgalcilerin el koymaya kararlı oldukları özel Filistin toprakları üzerine 500 konut inşa ederek genişletme planını araştırıyor. Bölgenin alanı 76 dönüme ulaşıyor ve bölge Shu’afat köyü ve yerleşim yeri arasında bulunuyor.

 • 20-11-2016

İsrail inşaat ve planlama komitesi komite önünde tartışmaya sunmak ve inşaatı için onay vermek amacıyla Kudüs’teki işgal belediyesinin bıraktığı yerleşim projelerine bakıyor. Bu projeler Amerikan yönetiminin işgal hükümetine yaptığı baskılar sonucu son yıllarda dondurulan Kudüs’te inşa edilecek 30.000 yeni konutun içinde yer alıyor. Proje Kudüs- Kalendiya havaalanı bölgesinde 15 bin konut, “Atarot” Kalendiya sanayi bölgesinde binlerce konut ayrıca Ramot ve Gilo yerleşim yerlerinde yüzlerce konutun inşasını kapsıyor. Kudüs’teki inşaat ve planlama komitesi başkanına göre konuşmalar Givat Hamatos yerleşim yeri için inşa edilecek 2600 konut üzerinde dönüyor. Gilo yerleşim yeri için ise onaylanacak 3000 konut var. “Ramat Shlomo” yerleşim yeri için ise 1500 konut onaylanacak.

Ramallah Kenti:

 • 5-11-2016:

İsrail askeri yargıcı, bölgeyi yok etmek ve Yahudileştirmek amacıyla Yeşil Hattın iki yanındaki devlete ait arazi olduğu gerekçesiyle Maccabim kontrol noktası yakınlarında bulunan Saffa ve Beit Sira topraklarından 310 dönümlük bir arazi üzerine kurulacak sanayi bölgesi projesinin geçerliliğinin başladığını duyurdu.

YERLEŞİMCİLERİN SALDIRILARI

Nablus Kenti

 • 1-11-2016

Yerleşimciler Nablus Kentinin Beit Dajan köyünde zeytin toplayan çiftçilere saldırdı.

Ramallah Kenti

 • 5-11-2016

“Talmon” yerleşim yerindeki yerleşimcilerin saldırısı sonrası zeytin toplayan 4 vatandaş yaralandı. Vatandaşlardan öğrenildiğine göre: Ramallah’ın batısında al- Janiya köyünde başından yaralanan Sabir Berakat Ebu Fakhidah durumunun ağır olduğunu belirtti. Kardeşi Hasan ve amcasının oğlu Muhammed Ahmed Ebu Fakhidah birçok yerinden yaralandı ve durumları normal.

Kudüs Şehri

 • 1-11-2016

Yerleşimciler Batan al-Hawa mahallesinde Jadallah Rajabi adlı 6 yaşındaki çocuğa saldırdı.

El-Halil Şehri:

 • 26-11-2016

İsrailli işgal askerlerinin korumasında silahlı yerleşimciler el-Halil şehrinde İbrahim Halil Cami yakınlarında Bani Dar semtinde 21 yaşındaki Muhammed Hüseyin Fellah al- Natsheh adlı gence saldırdı.

YERLEŞİMCİLERİN FİLİSTİN MAL VARLIKLARINA VE TOPRAKLARINA SALDIRILARI

Kudüs Şehri:

 • 20-11-2016

Bir grup yerleşimci Mescid-i Aksa’ya bitişik Bab Hutta semtinde Bakri ailesine ait bir evi sahibi oldukları iddiasıyla ele geçirdi.

Ramallah Kenti:

 • 3-11-2016

Yerleşimciler Ramallah’ın doğusunda Beitin beldesinde şehit Saji Darwish’in evine gerçek silahla saldırdı.

El-Halil Kenti:

 • 5-11-2016

Silahlı yerleşimciler işgal askerlerinin koruması altında el- Halil’deki İbrahim Halil Cami yakınlarında al-Sehle mahallesinde Abdurrauf el- Muhtesib adlı vatandaşın dükkânına saldırdı.

 • 13-11-2016

Birçok yerleşimci el- Halil şehrinde Dahiat ar- Ram bölgesine İsrailli işgal askerlerinin koruması altında baskın düzenledi ve Hz. İbrahim’e kadar uzanan tarihi bölgede Talmudik ayinler düzenledi.

 • 22-11-2016

el-Halil’in güneyindeki Masafer  Yatta’daki vatandaşların toprakları üzerine kurulan “Beit Yatir” yerleşim yerinin yerleşimcileri Abdulhalim Muhammed ebu Qabita’nın evini yaktı.

Tubas Kenti

 • 6-11-2016

İşgalci İsrail ordusunun eğitim karargâhının paraleline, Tubas şehrindeki “Roi” ve “Hamdat” yerleşim yerlerine yaklaşık 5 km mesafede kuzey yönünde rastgele yerleşim birimi kurdu.

Eriha Kenti

 • 15-11-2016

Eriha şehrinde al- Auja köyünün güneyindeki “Aenot Kadim” yerleşim birimini genişletmek için bir grup yerleşimci birçok karavan yerleştirdi.

Beytüllahim Kenti

 • 3-11-2016

Beitar Illit yerleşim yerinden bir grup yerleşimci Nehhalin beldesi topraklarında zeytin ağaçlarına atık su boşalttı.  

 • 1-11-2016

Gush Etsyon yerleşim yerinden yerleşimciler Beytüllahim şehrinde Nehhalin beldesinin güneyinde 20 zeytin ağacı söktü.

Nablus Kenti

 • 1-11-2016

Yerleşimciler Nablus Kentinin Beit Dajan köyünde zeytin toplayan çiftçilere saldırdı.

 • 7-11-2016

“Shavei Shomron” yerleşim yerinden bazı yerleşimciler Nablus’un kuzeyinde Deir Sharaf köyünden çiftçilere ait topraklarda zeytin mahsulünü çalmaya kalkıştı.

 • 25-11-2016

Yerleşimciler rüzgâr ile ateş Jamma’in, Madama, Immatain köylerinin topraklarına yayılsın diye Asira al-Qibliya köyü yakınlarındaki topraklarda ateş yaktılar. 

 • 24-11-2016

“Yitzhar” yerleşim yerinden bazı yerleşimciler Nablus’un güneyinde Huwara beldesindeki vatandaşların topraklarında ateş yaktı.

YERLEŞİMCİLERİN KUTSAL MEKÂNLARA SALDIRILARI

Kudüs Şehri

 • 4-11-2016

Kudüs belediye başkanı Nir Barakat Abu Dis beldesinde 3 camide sabah ezanlarının yasaklanmasını öngören bir kanun çıkardı.

 • 7-11-2016

Aralarında Yahudi enstitülerinden 45 öğrencinin de bulunduğu yüzlerce yerleşimci işgal güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında el- Meğaribe kapısından Mübarek Mescid-i Aksa’yı bastı.

 • 15-11-2016

Onlarca yerleşimci ikinci defa işgal yetkililerinin korumasında Mübarek Mescid-i Aksa’nın avlusunu bastı.

 • 18-11-2016

Onlarca yerleşimci 48 saat içinde peş peşe 3. defa Mübarek Mescid-i Aksa’nın avlusunu bastı.

 • 24-11-2016

Bazı yerleşimciler içinde Talmudik ayinler ve namazlar eda etmek için Mübarek Mescid-i Aksa’yı bastı. Aynı sırada başka bir grup yerleşimci Mescid-i Aksa’nın dış kapılarının yakınlarında Talmudik şiarları (yere uzanmak) yerine getirdi.

Nablus Kenti

 • 8-11-2016

Bazı yerleşimciler işgal ordusunun koruması altında bölgede Talmudik ayinler düzenlemek için Nablus’un doğusundaki Yusuf makamına baskın düzenledi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu