RaporDOSYALARİsrail Araştırmaları

Ayrım Duvarı Ve Yahudi Yerleşim Yerleriyle İlgili İsrail’in İhlalleri

1.1.1 AYLIK RAPOR ÖZETİ

Aylık bülten, gözlemler sonucunda Nisan 2016 raporunda İsrail’in Filistinlilere karşı zamansal ve mekânsal ihlalleri tespit etmiş ve bunu şu şekilde sırlamıştır. 

Halkın Öfkesi

Filistin halkı 2016 Nisan ayında 2 şehit vermiştir. Ayrıca 37 Filistinli yaralanmış, 244 Filistinli esir düşmüştür. 

Nisan ayında Batı Şeria’da iki şehit verilmiştir. Bunlardan biri 45 yaşındaki İbrahim Muhammed Garuz-Brezaiyedir. El-halil’in kuzeyinde bulunan El-Arub mülteci kampından olan İbrahim Muhammed İsrail işgal güçleri tarafından bıçaklama eylemine giriştiği gerekçesiyle alenen infaz edilerek şehit edilmiştir. 

Diğer şehit ise 19 yaşındaki Abdülhamit Ebüssurur isimli Filistinli gençtir. Beytüllahim ilinde bulunan Abde mülteci kampından olan Abdülhamit Kudüs’te bir otobüste eylem girişimi sırasında yaralanmış ve daha sonra şehit olmuştur. 

İşgal askerlerinin plastik içinde saklı madeni mermilerle gerçekleşen saldırıları sonucunda 37 Filistinli yaralanmıştır. Bunların 18’i Batı Şeria’da, 19’u ise Gazze şeridindeki saldırılarda yaralanmıştır. Bunun yanında işgal askerlerinin kullandığı biber gazıyla onlarca kişi nefes sorununa bağlı olarak yaralanmıştır. 

Geçen Nisan ayında İsrail işgal güçleri Batı Şeria’da en az 244 Filistinliyi tutuklamıştır. 

İŞGAL REJİMİNİN YIKIM OPERASYONLARI

Nisan ayında işgal güçleri tarafından 46’ı tesis 43’ü konut olmak üzere toplam 89 yıkma operasyonu gerçekleşmiştir. 

Hayatın asgari gereksinimlerinden mahrum olan Filistin halkına karşı İsrail işgal güçlerinin saldırı ve yıkma operasyonları Nisan ayı boyunca devam etmiştir. 

Bu operasyonlar;

Kudüs’te Han Ahmar, Biran, Biyr Meskup, Silvan, Kalendiya Kampı, Beyt Hanina

Nablus ilinde bulunan Tana, Meracim ve Zeatra bölgelerinde 

Beytüllahim ilinde bulunan Beyt Sahur ve Velce beldelerinde

Ramallah ilinde bulunan Rammun ve Naleyn köylerinde 

Elhalil’de bulunan Ummül Hayr, Arub Kampı, Beyt Emer, Soriyf, Simya

Eriha’da ve Vadi Kalat 

Cenin ilinde bulunan Berta, Kabatiya bölgelerinde yoğun bir şekilde devam etmiştir. 

2016 NİSAN AYINDA BATI ŞERİA’DA YIKIMIN ÖZELLİĞİNE GÖRE YAPILAN YIKIM OPERASYONLARI

 

İl

Yıkılan Ev Sayısı

Yıkılan Tesis Sayısı

Toplam

Eriha

4

4

Elhalil

10

3

13

Kudüs

11

7

18

Beytüllahim

4

9

13

Nablus

11

7

18

Ramallah

16

16

Cenin

3

2

5

Toplam

43

46

89Aynı ayda yıkıma dair 42 ihtarname ve tebligat gönderilmiştir. Bunların illere göre dağılımı şöyledir

-Kudüs’te bulunan Kadime beldesine 12 ihtarname
-El-Halil’de bulunan Fahit merkez Cenba ve Mecaz köylerine toplam 12 ihtarname
-Ramallah’ta bulunan Rantis Sencel beldesine 6 ihtarname 
-Kalkilye’de bulunan Azzun köyünde 1 ihtarname
-Nablus’ta bulunan Beyt Decin beldesinde 2 ihtarname
Tebliğ edilmiştir. 

YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURMA KARAR VE PROJELERİ 

Yahudi yerleşim birimlerini şehirlere dönüştürme projeleri

İşgalci İsrail Rejimi, Rammallah’ın doğusunda bulunan Maaliyah, Mahmaş, Rimonim, Besagut, Kuhaf yeir Yahudi yerleşim birimlerini şehirlere dönüştürecek bir plan üzerinde çalışıyor. Bu şehirlerde 77000 kişinin yaşaması planlanıyor. Bu planın da 2040 yılını kadar tamamlanması öngörülüyor. 

İkinci plan ise işgal altındaki Kudüs’te bulunan Ramo Yahudi yerleşim birimine komşu 1435 konutluk bir yerleşim biriminin ve piknik alanın kurulmasını öngörüyor. 
Üçüncü plan da Kalandiya bölgesinde 17 milyon şekel değerinde 1690 binadan oluşan bir Yahudi yerleşim birimin kurulması öngörülüyor. 

EK YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMASI VE MEVCUT BAZI YERLEŞİM BİRİMLERİNİN GENİŞLETİLMESİ PROJELERİ

Batı Şeria’da 439 binadan oluşan yerleşim biriminin kurulmasının onaylanması
Filistinlilerin evlerini yıkmayı sürdüren İsrail Kudüs’te bulunan Mübekkir Dağı civarında 18 yeni binanın yapılmasını onayladı. 

Kurulması öngörülen 421 binanın illere göre dağılımı şöyledir,

Nablus’ta bulunan “Har bıraha” yerleşim biriminde 54 bina
Ramallah’ta bulunan “Rifaf selfit” yerleşim biriminde 17 bina
Ramallah’ta bulunan “Gani mudiiyn” yerleşim biriminde 48 bina
BeytÜŞlahim’de bulunan “Tukuva” yerleşim biriminde 34 bina
Kudüs’te bulunan “Cifat zeif” yerleşim biriminde 76 bina
Yapılması öngörülüyor.

Beytüllahim’de bulunan “Nukidim” yerleşim biriminin genişletilmesi

Ramallah’ta bulunan Ramat Mimara’da geçici prefabrik evin yıkılarak yerine 70 binanın dikilmesi 24 yeni yeni binanın
Ramallah’ta bulunan “Nirya ” yerleşim biriminde 98 binanın
Yapılması kararlaştırıldı.

Filistin topraklarının müsadere edilmesi

7400 dönüm Filistin toprağı İsrail işgal rejimi tarafından müsadere edilmeyle karşı karşıya bulunuyor.
İsrail işgal rejimi yerleşim birimlerinin alt yapı hizmetleri için dilediği zaman, dilediği kadar Filistin toprağını müsadere etmeye kalkışıyor. Bu şekilde İsrail işgal rejimi kendi dışındakileri, Filistin devletinin kurulması fikrini zorbaca yok etmeye çalışıyor. 
Bu şekilde İsrail işgal rejimi Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Selfit’in batısında zaviye beldesinde devlet arazisi olduğu iddiasıyla 2400 dönüm kadar bir araziye el koydu. 
 Ada no 19, 20, 22 topraklarda Yahudi yerleşim birimlerini birbirine bağlamak amacıyla genişliği 50 uzunluğu 5420 metrelik yol yapımı için 5000 dönüm kadar arazinin müsadere edileceği konusunda Calut, Termisya ve Elmugeyr köylülerine ihtarname tebliğ edilmiştir. Bu şekilde Ramallah ile Nablus’un birbirinden koparılarak Filistinlilerin izole edilmesi de hedefleniyor. 

1.1.2 İŞGAL REJİMİNİN SALDIRI VE İHLALLERİ

1.1.3 BATI ŞERİA’DA YIKIM OPERASYONLARI VE YIKIM KARARLARI

İşgal rejiminin yıkım politikasının bir sonucu olarak İsrail işgal ordusunun bir kolu olan İsrail sivil idare kuruluşu Filistinlilerin ev ve tesislerini yıkma eylemlerine devam ediyor. Bunu da bu ev ve tesislerin ruhsatsız oldukları gerekçesine dayandırıyor.

Nisan ayı boyunca Filistin topraklarında yeni Yahudi yerleşim birimi kurulması plan ve projeleri ortaya çıkarılmış, buna paralel olarak özellikle işgal altındaki Kudüs’te yıkım operasyonlarının ve yıkım ihtarlarının yapıldığı tespit edilmiştir. 

*KUDÜS

-01.04.2016
Kudüs’te Savana mahallesinde Rıbhi Memun Ceradat’a ait tavuk çiftliği işgal rejimi tarafından yıkılmıştır
-01.04.2016
İşgal belediyesine ait dozerler Silvan beldesinde Abbasiye Mahallesinde Ziyr ve Semrin ailelerine ait araziyi kazmış, daha önce hiçbir uyarı yapılmadan bir oyun sahası, etrafındaki duvar, 12 m2 alanı olan bir ahırı ve bir depoyu yıkmıştır.
-04.04.2016
 İşgal belediyesine ait dozerler işgal altındaki Kudüs’ün güney doğusunda Elfaruk Semti, Elmübekkir Dağı mahallesinde ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Filistinli vatandaş Ahmed Ebü Remiley’e ait bir binayı yıkmıştır. 
-04.04.2016
İşgal rejimi, Sur Bahir köyünde Filistinli esir Abdurrahman Düviyet ailesine ait bir evin yıkılması ihtarını tebliğ etmiştir. 
-07.04.2016
İşgal belediyesine ait dozerler işgal altındaki Kudüs’ün kuzey doğusunda Han Ahmer bölgesinde bir okulu, Meskup ve Elbaran bedevi toplanma yerinde küçükbaş hayvanlara ait ahırları yıkmıştır. 
-08.04.2016
İşgal rejimi Beyt Hanine beldesinde Filistinli vatandaş Şirin Saydavi çinko ve ahşaptan oluşan evinin ek iki odasını fahiş tazminat tehdidiyle yıkmak zorunda kalmıştır. 
-10.04.2016 
İşgal belediyesine ait ekipler askerlerin DE himayesinde Silvan’daki Ayn Levze mahallesine gelerek ruhsatsız yapıldığı gerekçesiyle beş evin yıkım ihtarını tebliğ etmiştir.  110 m2 alana sahip bu evlerden biri Filistinli Muhammed Tlas Helisi’ye, 100 m2’lik alanda dört odaya sahip olan Konut Abbas Halil El a’avar’a 60 m2’lik alan sahip konut da Musa Fiaz Ebu Teyih’e aittir. Üstelik 90 bin şekel caza ödemiştir. 
-15.04.2016
İşgal rejimi Silvan semtinde bostan mahallesinde bulunan Avde ailesine ait 25 yıllık bir evin, Hani Gays’e ait 40 yıllık araba yıkama yerinin ruhsatsız oldukları gerekçesiyle yıkım ihtarını tebliğ etmiştir. 
-16.04.2016
Silvan’da ruhsatsız oldukları gerekçesiyle Yasin Er-Recebi ve Muhammed Tlas Helisi’ye ait iki evin yıkım ihtarı tebliğ edilmiştir. 
-20.04.2016
İsrail işgal rejimi Kudüs’ün kuzeyinde Kalandiye kampında şehit Hüseyin Ebu Guş’un evini yıkmıştır. Bu baskın sırasında Filistinli bir genç de yaralanmıştır. 
-22.04.2016
İşgal rejimi belediye ekipleri Silvan beldesi Abbasiye mahallesinde bulunan Ziyr ailesine ait 6 katlı bir binanın duvarını yıkım ihtarını asmıştır. Bu binanın bir kısmı 1967’den önce, bir kısmı da 30 sene önce yapılmıştır. Bu binada çoğu çocuk 30 kişi yaşıyor. 
-22.04.2016
İşgal rejimi belediyesi, ruhsatsız oldukları gerekçesiyle Kudüs’te Bi’r Eyyüp mahallesinde bulunan çok sayıda ticari tesisin yıkım ihtarını tebliğ etmiştir. 

*RAMALLAH VE BİRE İLLERİ

-01.04.2016
İsrail işgal rejimi Sencel beldesinden Hasan Ahmed Müselime adlı Filistinliye ihtar göndererek tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde bir parça araziyi tahliye etmesini istemiştir. 
-01.04.2016
İsrail işgal rejimi Ramallah’ın Doğusunda Ramon köyünde Muhammed Cale,  Kusay, Selman ve Ukab ailelerine ait 1500 litre su kapasiteli 8 su deposunun, 4 odanın bulunduğu 400 ve 200 m2 arazi üzerinde 14 tesisi yıkmıştır. Buna ilaveten bir tankeri, güneş enerjisi panellerini, bir jeneratörü tahrip etmiştir. 
-05.04.2016
İşgal rejimi Rantis köyünde Şuheybir, Maruf, İsmail ve Bilal Muharik adlı Filistinlilere ait 5 binanın tebliğden itibaren bir hafta içinde inşaatının durdurulması ihtarını tebliğ etti.  
-07.04.2016
İşgal rejimi Naleyn beldesi yakınlarında El-Mühellel mıntıkasında Muhammed İzzet Estiyh’e ait bir oto tamir atölyesini ve Dua İsa Sürura ait bir tavuk Kesimhanesini yıkmıştır. 

*CENİN İLİ

-04.04.2016
İsrail işgal güçleri Ceninin güneyinde Kabtiye beldesinde Ahmet Zekarne, Ahmet Eburrab ve Muhammed Kemil isimli şehit ailelerine ait 3 evi yıkmıştır. 
-14.04.2016
İsrail işgal rejimi ruhsatsız oldukları gerekçesiyle Berta köyünde Besim Fethi Amerne’ye ait 250 m2’lik alana sahip bir kömür satış tesisini yıkmıştır. Mustafa Hıdır Kubbehe’ye ait bir serayı, güneş enerjisi panellerini malzemenin çıkarılmasına izin vermeden yıkmıştır. 

*NABLUS İLİ

-04.04.2016
İsrail işgal rejimi Nablus’un güneyinde Duma beldesinin batısında Hırbetil Meracım köyünde ruhsatsız inşaat gerekçesiyle Cemal Et-tavil, Hişam Cedravi’ye ait 3 evi yıkmıştır. 
-06.04.2016
İsrail işgal rejimi Nablus’ta Beyt Devin beldesinde Naim Ebussurur adlı Filistinli vatandaşa ait bir evi ve Nadir El-hac Muhammed’e ait Barakanın yıkılması ihtarını tebliğ etmiştir. 
-07.04.2016
İsrail işgal rejimi Tana’da vatandaşlara ait 6 tesisi, 8 çadırı yıkmış, çok sayıda güneş enerjisi panellerini tahrip etmiştir. 
-12.04.2016
İsrail işgal rejimi Nablus’un güneyinde Zaatre bölgesinde altı ay önce yapılmış olan bir çocuk parkını tahrip etmiştir. 
-23.04.2016
Ada no 19, 20, 22 topraklarda Yahudi yerleşim birimlerini birbirine bağlamak amacıyla genişliği 50, uzunluğu 5420 metrelik yol yapımı için 5000 dönüm kadar arazinin müsadere edileceği konusunda Calut, Termisya ve Elmugeyr köylülerine ihtarname tebliğ edilmiştir.

*KALKİLİYYE İLİ

-04.04.2016
İsrail işgal rejimi Kalkiliye’de Azzun köyünde Seid İbrahim Davu isimli Filistinli vatandaşa ihtarname tebliğ ederek yapmakta olduğu evinin inşaatını durdurmasını istemiştir. 
*ERİHA İLİ
-04.04.2016
İsrail işgal rejimi Eriha’nın güneyinde Vadi Kalt bölgesinde Muhammed Şahduh Selim Ennücum isimli Filistinli vatandaşa ait 4 odalı barakayı yıkmıştır. 

*ELHALİL İLİ

-01.04.2016
İşgal rejimi Elhalil’de şehit İyhap Fethi Müsveddenin evini yıkmıştır.
-04.04.2016
İsrail işgal rejimi Sorif beldesinde ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Filistinli Mecdi Mahmut Gunimat’ın evini yıkmıştır.
-04.04.2916
İsrail işgal rejimi Elhalil kuzeyinde bulunan Beyt emr beldesinde tekerlek deposu olarak kullanılan Ahmet Uhmeyd Ebu Mariya’ya ait bir barakayı yıkmıştır. 
-06.04.2016
İsrail işgal rejimi Elhalil’in güneyindeki Yatan’ın doğusunda bulunan Hırbet Ummulhayr köyünde Hezelin ailesine ait küçükbaş hayvanlar için ahır, ev ve yem deposu olarak kullanılan, 6 ev ve tesisi yıkmıştır.  
-06.04.2016
İsrail işgal rejimi Yatan’ın doğusundaki Fehit Cenbe ve mecaz köylerinde Hamamide, Ebu aram, Huşiye ve Mehamira ailelerine ait toplam 12 inşaatın durdurulması ve 4 güneş enerjisi panelinin sökülmesi ihtarında bulunmuştur. 
-07.04.2016
İsrail işgal rejimi Essemuv ilçesinin batısındaki Simya köyünde Şehda gazi Yasin Eddegamin ailesine ait baraka bir evi yıkmıştır. 
-15.04.2916
İsrail işgal rejimi El-arup Mülteci Kampının yakınında Ebu sevde mıntıkasında Filistinli Salih Mahmud Nemr isimli Filistinliye ait yağmur suyuyla dolan bir kuyuyu tahrip etmiştir. 

*BEYTÜLLAHİM İLİ

-01.04.2016
İsrail işgal rejimi Beytüllahm’in kuzeyinde 300 no’lu kontrol noktası yakınında ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Hıdır Nemr Cireşi adlı Filistinliye ait evi yıkmıştır. 
-05.04.2016
İsrail işgal rejimi Beyt Sahur belediyesine ait 200m2’lik alan üzerinde 6 bölümlü tavuk kesimhanesini yıkmıştır. Yine işgal rejimi aynı bölgede bir evin balkonunu, su kuyusunu yıkmış İsa hayr’a ait bir konteynır eve el koymuştur. Bütün bu kayıpların maddi değeri 100 bin Ürdün dinarını bulmuştur. 
-12.04.2016
İsrail işgal rejimi Velce köyü kuzeyinde Ayn Cüveyz bölgesinde ruhsatsız oldukları gerekçesiyle Mahir Mahmut Ebu Hıyare, isa Elkıntar ve Ubeyde Muhtesib’e ait üç evi yıkmıştır. 

1.2    İŞGAL REJİMİN FİLİSTİN TOPRAĞINA KARŞI TECAVÜZ VE İHLALLERİ

İsrail işgal rejimi Filistin halkının topraklarını terk etmeye zorlamak için her türlü baskı ve zulüm uyguluyor. Bazen topraklara el koyuyor bazen bunları devlet arazisi olarak tescilliyor. Bazılarını da yıkıyor tahrip ediyor. Ağaçları söküyor. Nisan ayında İsrail’in batı Şeria’da bu türden yaptığı ihlaller şunlardır

*BEYTÜLLAHİM İLİ

-17.04.2016
Danyal Yahudi yerleşim birimi yakındaki Elhıdır beldesinde Filistinli İbrahim Selim Muhammed Salih’e ait tarlaya giren Yahudi yerleşimciler tarlasında çalışmasını engellemişlerdir. 
-17.04.2016
Eliyezir yerleşim biriminde bir grup yerleşimci Filistinli Hüseyin Garib’e ait tarladan su boruları geçirerek buraya el koymaya kalkışmışlardır. 

*RAMALLAH VE BİYRE İLLERİ

-18.04.2016
Yahudi yerleşimciler Ramallah ile Batı köylerini birbirine bağlayan yolda toplanarak yolu ulaşıma kapatmışlardır. Aynı şekilde Yahudi yerleşimciler Vadi Eddelp caddesinde Deyr Bezi ve Ras Kerker arasında toplanarak ulaşımı engellemişlerdir. 

2.TAHLİYE KARARLARI VE TAHLİYE PLANLARI

*KUDÜS

-01.04.2016
 “İsrail toprakları idaresi” ile işgal rejimi maliye bakanlığı birlikte işgal altındaki Kudüs’te Ramo Yahudi yerleşim birimi yakınında bir tepede 1435 konut ve bir park yapmayı planlıyor.
-01.04.2016
Kudüs işgal belediyesine bağlı proje ve yapım komitesi 1967 işgal toprakları içinde Mübekkir dağı civarında 18 konut yapmayı planlıyor. 
-13.04.2016
İsrail başbakanı Netenyahu ve savaş bakanı Moşe Yaalon Batı Şeria’da mevcut koloniler dışında yüzlerce konuttan oluşan yeni toplu yapıların inşa edilmesini onayladı. 
Yapılması öngörülen 421 konutun Batı Şeria’daki illere dağılımı şöyledir
Nablus’taki Har Braha yerleşim biriminde 54 konut
Selfitte’ki Riyfafa yerleşim biriminde 17 konut
Ramallah’taki Gani Mudiin yerleşim biriminde 48 konut
Beytüllahim’deki Tukva yerleşim biriminde 34 konut
Kudüs’teki Cifat Zeif yerleşim biriminde 76 konut
Remat mimera yerleşim biriminde 24 konut
Ramallah’taki Nirye yerleşim biriminde 98 konut
Ayrıca 69 konteynır evin yıkılarak yerine 70 evin yapılması kararlaştırıldı. 

-25.04.2016
İşgal rejimine ait cemiyet ve şirketler 17 milyon şekel vererek Kalendiye bölgesinde 1690 konut yapmayı planlıyor. Ayrıca İsrail, “Büyük Kudüs” projesi kapsamında Kudüs organize sanayi bölgesinin genişletilmesini planlıyor. 

*RAMALLAH VE BİRE İLLERİ

 -04.04.2016
Sömürgeci Emana hareketi İsrail savaş bakanı Moşe Yaalon ve Matiyh yerleşim biriminin desteğiyle Ramallah’ın doğusundaki Mıhmaş, Rimonim, Kuhaf, Yeiyr yerleşim birimlerini 2040 yılına kadar 77 bin kişilik bir kente dönüştürmeyi planlıyor. 

*SELFİT İLİ

-15.04.2016
İsrail işgal rejimi Selfit’in batısındaki Zaviye beldesinde devlet arazisi olduğu gerekçesiyle toplam 2400 dönümlük araziyi müsadere etti. Bu araziler Hulletsersiye, Hullet Hamad, Hullet Vatavıt, Vadi Necasat, Vadi Elkıbli, Cebel Elkurum, Deyr Kassis, Zerd, Hullet elkızbara Kastel bölgelerinde bulunuyor. 

2.1 YAHUDİ YERLEŞİMCİLERİN SALDIRILARI

2.2 YAHUDİ YERLEŞİMCİLERİN FİLSİTİN TOPRAKLARINA SALDIRILARI

Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Filistin topraklarında sadece insana saldırmakla kalmıyor, bunun yanında Filistinlilerin mallarına, arazilerine sahip oldukları mal varlıklarına da saldırıyorlar. Amaç çok zor şartlarda hayatını idame ettirmeye çalışan Filistin halkını daha da zor durumda bırakarak boyun eğdirmektir. 

*ELHALİL

-24.04.2016
Atsiyon Yahudi yerleşim biriminde bir grup Yahudi Elhalil kuzeyinde bulunan Beyt Emr’de Filistinli vatandaşların arazilerine yayan olarak girmiş Kermiy Tisur yerleşim birimine kadar yürümüşlerdir. 

*CENİN İLİ

-01.04.2016
Yahudi yerleşimcilerden bir grup İsrail güçlerinin de koruması altında Cenin’de Ümmüttüt köyünde Filistinlilere ait ekili arazilere girmişlerdir. 
-15.04.2016
Onlarca Yahudi yerleşimciden oluşan bir grup, İsrail güçlerinin koruması altında Cenin’de Ümmüttüt köyünde Tanek ovasında Filistinlilere ait topraklara girmişlerdir. 

*NABLUS İLİ

-03.04.2016
Yahudi yerleşimcilerden bir grup Burin köyünde Filistinlilere ait arazilere girmiş burada hayvanlarını otlatan Filistinlileri kovmuştur. 

1.4 SAYI SORUNU

SAKUT ARAZİLERİ-ÜRDÜN OVASININ KUZEYİ

İsrail 1967 yılında Batı Şeria’yı işgal edince Ürdün nehri karşısındaki Filistinlilere ait araziyi Yasak askeri bölge ilan ederek burayı tellerle çevirdi. Arazi sahibi olan Filistinlilerin buraya girmelerini engelledi. Buraya çevrilen teller Filistinlilerde buranın girilmez bölge olduğu düşüncesini oluşturdu. Seksenli yıllarda işgal güçleri Filistinlilerden habersiz bir şekilde ekip biçmeleri için bu arazileri Yahudi yerleşimcilere teslim etti. Oysa o zamandan günümüze kadar Filistinlilerin kendi arazilerine girmelerine izin verilmedi. 

Bu araziler Ürdün ovasının kuzeyinde “Sakut arazileri” olarak bilinir. Bu arazilerin sahibi Filistinliler Tubas ilindendir. İki yıl önce arazi sahipleri arazileri çevreleyen dikenli teller arasında bir kapının sürekli açık olduğunu Fark etti. 1967 yılında beri ilk defa Fırsatını bulup kendileri de buradan içeri girince gördükleri manzara karşısında şok oldular. Zira işgal ordusu buraları Yahudi yerleşimcilere teslim etmiş onlar da buraları ekip biçiyordu. Filistinli arazi sahipleri 09.12.2014 tarihinde kendi arazilerine girerek Yahudi işgalcileri oradan çıkarmaya karar verdi. Ancak bu girişimleri işgal güçlerinin de desteğiyle yerleşimci eşkıyalar tarafından engellendi. Bunun üzerine 800 dönümlük arazi sahibi 25 aile 05.03.2015 tarihinde bu arazilerin tahliye edilmesi talebiyle işgal ordusuna ve sivil idareye karşı İsrail Anayasa mahkemesinde dava açtı. 

 İsrail ordusu ilk savunmasında bu arazilere kimin el koyduğunu bilmediğini öne sürdü. Ancak ikinci savunmasında işgal ordusu Yahudi yerleşimcilerin kendi izniyle buraları işlettiğini itiraf etti. 

-11.01.2016 tarihinde yapılan mahkeme oturumundan önce birkaç hafta içinde buraların yasak askeri bölge statüsünden çıkarılarak arazi sahibi olan Filistinlilerin buraya girmelerine izin vereceğini bildirdi. Ancak İsrail ordusu Yahudi yerleşimcilerin gasp ettiği arazileri sahiplerine geri vermedi. Bunun yerine Filistinlilerle Yahudi yerleşimcileri uzlaştırmak için savunma bakan yardımcısını görevlendirdi. 6 ay içinde de konuyla ilgili bir rapor hazırlayarak mahkemeyi bilgilendireceğini haber verdi. Ordu aynı dilekçede havadan çekilmiş bir fotoğrafla Yahudi yerleşimcilerin gasp ettiği topraklarla geri kalan toprakların haritasını sundu.

11.01.2016 tarihinde yapılan mahkeme oturumunda Filistinli arazi sahiplerinin avukatı her türlü uzlaşmayı reddetti. Rapor hazırlaması için orduya süre verilmesi talebinin reddedilmesini ve arazilerin derhal sahiplerine iade edilmesini talep etti. 

Mahkeme görüşmelere dair rapor için altı aylık bir süre vermeyi reddetti. Nihai çözüm için üç aylık bir süre verdi. 

 
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu