YAYINLARRaporDOSYALARYerleşim Birimleri ve Ayrım Duvarı

Filistinlilere Yönelik İnsan Hakları İhlalleri – Mart 2020

Yerleşimciler ve İşgal Ordusunun Filistinlilere Yönelik İnsan Hakları İhlalleri -Mart 2020

Yerleşimciler ve İşgal Ordusunun Mart 2020’deki İhlallerinin Özeti

Bu raporda, işgal güçleri ve yerleşimcilerin Mart 2020’de Filistinlilere ve mülkiyetlerine yönelik başlıca saldırıları ve yerleşimcilerin Filistin topraklarına karşı gerçekleştirdiği ihlaller aktarılacaktır. Filistinlilere, topraklarına ve mülkiyetlerine yönelik toplam saldırı sayısı yaklaşık 1585’tir. Rapordaki bilgiler Filistin Kurtuluş Örgütü Müzakere İşleri Dairesi’ne bağlı ve Filistin Gözlem Topluluğu ve İsrail’in İhlallerini İzleme Heyeti (WEWIV) olmak üzere, birden fazla kaynaktan alınmıştır.

İşgal güçlerinin Mart 2020’deki ihlallerini gösteren tablo:

Şehit 2
Yaralı 82
Tutuklu 314
Gözaltı 60
Mescid-i Aksa ve Kudüs’ten uzaklaştırma 3
Filistinlilerin yaşadıkları bölgelere saldırı 314
İşgal güçleri tarafından ateş açılması 264
Ev yıkma 13
Filistinlilerin mallarına el koyma 27
Seyyar askeri kontrol noktası 206
Kutsal mekanlara saldırı 22
Yerleşimci saldırısı 75
Toprakları buldozerle kullanılmaz hale getirme 3
Yerleşim faaliyeti 1
Telef edilen ağaçlar 652
Eğitim kurumlarına saldırı 1
Yeni yerleşim yolu açılması 1

 

Şehit ve Yaralılar:

Geçtiğimiz Mart ayında işgal güçleri tarafından iki kişi şehit edildi. İki şehit de Batı Şeria’dandı. Şehitlerden biri, Nablus’un güneyinde bulunan ve yerleşimciler tarafından el koyulma tehdidi altında olan, Beyta köyündeki el-Urma dağını savunurken yaşamını yitirdi. Aynı ay içerisinde işgal güçlerinin saldırıları sırasında 82 kişi yaralandı. Yaralıların 80’i, Batı Şerialı, ikisi ise Gazzeliydi. Yaralılardan dokuzu çocuk, biri ise gazeteciydi.

Tutuklama, Gözaltı ve Mescid-i Aksa ile Kudüs’ten Uzaklaştırma:

Mart ayında 314 tutuklama gerçekleştirildi. Bunlardan 307’si Batı Şeria’da, yedisi ise Gazze Şeridi’nde meydana geldi. En fazla tutuklama vakası ise 96 vakayla Kudüs’e bağlı bölgelerde yaşandı. Bunu 56 vakayla Ramallah ve el-Bireh ve ardından 37 vakayla el-Halil izledi. Ayrıca çoğu Batı Şeria’dan olmak üzere 60 kişi işgal güçleri tarafından gözaltına alındı.

Mescid-Aksa ve Kudüs’ten uzaklaştırma vakaları ise geçtiğimiz aya göre daha az sayıdaydı. Bunun nedeni ise Corona salgını nedeniyle evde kalma konusunda alınan tedbirlere bağlı olarak, Mescid’de cemaatle namaz kılınmasının yasaklanmasıydı. Buna rağmen işgal güçleri 3 kişiyi Mescid’den uzaklaştırdı. Bu kişilerin ikisi bir hafta ila 15 gün süreyle Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırılırken, diğer kişi ise Mescid-i Aksa’nın güneyindeki Silvan bölgesinden uzaklaştırıldı.

Askeri Kontrol Noktaları, Saldırılar ve Ateş Açma:

İşgal güçleri Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde 206 adet seyyar kontrol noktası kurdu. Bu sayı geçtiğimiz ayki sayının %30 daha azıydı. Bu azalmanın nedeni ise olağanüstü hal nedeniyle şehirler arasında gidiş gelişin azalması idi. Ayrıca Filistin Yönetimi, Corona virüsün yayılmasını önlemek için vatandaşların hareketlerini kısıtlamıştı. Bu tedbirlere rağmen el-Halil’de 46, Ramallah ve el-Bireh’te 36, Salfit’te ise 32 seyyar kontrol noktası kuruldu. Geri kalan kontrol noktaları ise çeşitli şehirlerde kuruldu.

Diğer yandan işgal ordusu, Filistinlilerin yaşadıkları bölgelere 314 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıların çoğu 310 saldırının gerçekleştirildiği Batı Şeria’da meydana geldi. En fazla saldırı 54 saldırı ile Nablus, ardından 54 saldırı ile Kudüs ve 42 saldırı ile Ramallah ve el-Bireh’te gerçekleştirildi.

Bununla beraber işgal güçleri Mart ayında, 264 ateş açma eyleminde bulundu. Bu eylemlerin çoğunluğu Filistinlilerin yaşadıkları bölgelere yapılan saldırılarda yahut Batı Şeria’da kurulan seyyar kontrol noktalarında gerçekleştirildi. Aynı şekilde işgal güçleri, askeri mevzilerden Gazze Şeridi sınırına ve denizdeki teknelere ateş açtı.

Baskın, Toprakları Kullanılmaz Hale Getirme ve Filistinlilerin Mülklerine El Koyma:

İşgal güçleri Mart ayında Filistinlilere karşı 13 ev yıkma eyleminde bulundu. Bu eylemlerin tamamı Batı Şeria’da gerçekleştirildi. Yıkılan evlerin 5’i Nablus’ta, el-Mükebbir Dağı Mahallesi, Şafat Mülteci Kampı, Kudüs’ün doğusundaki Hazma kasabası ve es-Sevahire eş-Şarkiyye köyünde bulunmaktaydı. Diğer yıkılan evler ise Eriha, Tulkarim ve Tubas’ta idi.

Mülklere el koyma eylemi sayısı ise 27’ydi. Nitekim işgal güçleri Filistinlilerin otomobillerine, mallarına, kamera kayıtlarına ve kişisel eşyalarına el koydu. Aynı şekilde Mart ayında Filistinlilere ait eşyalara zarar verme bağlamında 20 eylem gerçekleştirildi. Bu eylemler arasında, baskınlarda ev eşyalarını kırma, otomobillere zarar verme ve zeytin ağaçlarını sökme eylemleri bulunmaktaydı.

İşgal ordusu Mart ayında üç toprakları kullanılamaz hale getirme eylemi gerçekleştirdi. Bu eylemlerin ilki Nablus’un güneyindeki kasra köyünde, ikincisi kuzey Agvar’da bulunan Şuvay’ar bölgesinde, üçüncüsü ise Beytüllahim’de bulunan Beyt Cela’daki el-Mahrur bölgesinde beş dönümlük bir arazide gerçekleştirildi.

Kutsal Mekanlara ve Eğitim Kurumlarına Saldırı:

İşgal güçleri ve yerleşimcilerin saldırıları, Mart ayında kutsal mekanlara yönelik de gerçekleştirildi ve Mescid-i Aksa avlularında provokatif yürüyüşler yapıldı. Ayrıca kadın bir yerleşimci, yürüyüşler sırasında Süleyman Mabedi resmi taşıdı. Bunun yanı sıra el-Halil’de bulunan Beyt er-Ruş köyündeki bir okul, işgal güçleri tarafından kontrol noktasına dönüştürüldü ve işgal güçleri sorgulamak için bazı Filistinlileri buraya yerleştirdi.

Yerleşim Faaliyetleri:

İşgal güçlerinin Mart ayındaki yerleşim faaliyetleri geçtiğimiz aya göre sayıca azalmış olup, yalnızca şu şekildedir:

 • 03.2020: İşgal güçleri, Şafvet Rahil yerleşimini genişletme ve Şilo ile Alon yan yolunu birleştirmek amacıyla, Nablus’a bağlı Calut köyündeki bir araziyi kullanılamaz hale getirdi.
 • 03.2020: yerleşimciler Beytüllahim’in güneyindeki Halletü’n Nahle bölgesinde yeni bir yerleşim yolu açtı.

Yerleşimcilerin Başlıca Saldırıları:

Yerleşimcilerin Mart ayında Batı Şeria’ya bağlı çeşitli bölgelerde gerçekleştirdiği saldırı sayısı 75 olup, başlıcaları şu şekildedir:

 • 03.2020: Yerleşimciler el-Muğir köyüne saldırdı ve bir köy sakinine ait 200 zeytin fidanını söktü.
 • 03.2020: Yerleşimciler Salfit’e bağlı Buraykin köyündeki 20 zeytin ağacını söktü.
 • 03.2020: Yerleşimciler Beytüllahim’de bulunan Hosan köyünde 160 zeytin ve üzüm ağacı söktü.
 • 03.2020: Yerleşimciler Salfit’te bulunan Kafar ed-Diyk köyünde 20 zeytin ağacının dallarını kopardı.
 • 03.2020: Yerleşimciler el-Halil’de bulunan Beyt Emr’deki 12 dönümlük bir tarım arazisine el koymak amacıyla arazinin etrafına tel çekti.
 • 03.2020: Yerleşimciler Sabih Dağı bölgesindeki Beyta, Yetma ve Kablan kasabalarındaki tarım arazilerine saldırdı, buraları yerleşim karakoluna dönüştürmek istedi. Fakat Filistinliler karşı koydu.
 • 03.2020: İşgal güçleri tarafından desteklenen yerleşimciler, Ramallah’taki et-Tira mahallesine saldırarak, rastgele ateş açtı.
 • 03.2020: Yerleşimciler Ramallah’ın kuzeyinde bulunan Termesiya köyündeki halka tüfeklerle saldırdı.
 • 03.2020: Yerleşimciler Beytüllahim’de bulunan el-Hıdır köyündeki üzüm ağaçlarının dallarını kopardı.
 • 03.2020: Yerleşimciler el-Mugir köyündeki bazı vatandaşlara saldırarak, koyunlarını ele geçirmeye çalıştı.
 • 03.2020: Yerleşimciler Havvare köyüne saldırarak, rastgele ateş açmak suretiyle 20 otomobile zarar verdi.
 • 03.2020: Yerleşimciler Beytüllahim’de bulunan Beyt Askarya köyündeki tarım arazilerinde yetiştirilen yaklaşık elli üzüm ağacını söktü.
 • 03.2020: Yerleşimciler Nablus’un güneyinde bulunan Burin köyündeki vatandaşların evlerine saldırdı, saldırı sonucu iki çocuk yaralandı.
 • 03.2020: Yerleşimciler Fandumiye köyündeki bir Filistinli çiftçiye, tarlasında çalışırken saldırdı, saldırıya uğrayan kişinin vücudunda morluklar oluştu.
 • 03.2020: Yerleşimciler Tulkarim’de bulunan Kefa köyünün doğusundaki su hattına zarar verdi.
 • 03.2020: Bir grup yerleşimci, Ramallah’ın kuzeydoğusunda bulunan el-Mugir köyünde bir Filistinliye saldırdı, saldırıya uğrayan kişinin vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.
 • 03.2020: Yerleşimciler el-Agvar eş-Şimaliyye’de bulunan Aynü’l Helva bölgesinde Filistinli bir çobana saldırdı, saldırı sonucu çobanın vücudunda morluklar oluştu.
 • 03.2020: Bir grup yerleşimci Ramallah ve el-Bireh’te bulunan Ümmü Safa köyündeki tarlalarında çalışan iki Filistinliye, sivri aletlerle saldırdı.
 • 03.2020: Yerleşimciler Beytüllahim’de bulunan el-Hıdır köyündeki yaklaşık 50 zeytin ve üzüm ağacını söktü.
 • 03.2020: Yerleşimciler Süveyde ve Müzevkec bölgelerinde, el koymak amacıyla bir miktar arsayı telle çevirdi.
 • 03.2020: Yerleşimciler el-Halil’de bulunan Suayr köyündeki topraklara saldırarak, 300 zeytin ağacını söktü.
 • 03.2020: Yerleşimciler Ramallah’ın kuzeyindeki Termasiye köyündeki 50 zeytin ağacını söktü.
 • 03.2020: Yerleşimciler Şafvet Rahil yerleşimi yakınındaki Calut ve Karayut köylerinde Filistinlilere ait bir miktar araziyi kullanılamaz hale getirdi.
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu