YAYINLARKitap

Filistin’in Çağdaş Seçkinleri Dizisi (III)

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, Filistin’in Çağdaş Seçkinleri Dizisi’nin üçüncü kitabını yayınlamıştır. Kitaba ulaşmak için (Arapça) tıklayınız.

Serinin diğer kitapları için;

Filistin’in Çağdaş Seçkinleri Serisi (I)

Filistin’in Çağdaş Seçkinleri Serisi (II)

Proje ve Kitap Hakkında

Giriş

Araştırma ve akademik kuruluşların Filistin meselesine verdiği önem ışığında, ayrıca Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi’nin söz konusu kuruluşların araştırma alanında göstermiş olduğu gayretlerle eşzamanlı olarak ve Filistin meselesinin sahip olduğu ehemmiyet göz önünde bulundurularak, Merkez bünyesindeki bir ekip üzerinde yoğunlaşmak amacıyla belirli konu ve meseleleri seçerek, Filistinli ve Arap okuyuculara bu meseleleri anlatmak için çalışmaya başlamıştır. Bu noktadan hareketle, Filistin meselesine ilişkin siyasi gelişmeler, yerleşim meseleleri, ırkçı ayrım duvarı, “İsrail”e ilişkin meseleler ve Filistinle ilgili diğer bazı konuların takibine önem gösterilmiştir. Bunlara ek olarak Merkez, farklı düşünsel, ideolojik ve siyasi yapılara sahip çağdaş Filistinli seçkinlere ve aynı şekilde siyasi, sosyal ve ekonomi gibi çeşitli alanlara ihtisas sahibi kişilere özel bir ihtimam atfetmiştir. Zira bu kimseler, Filistin sahnesinde özel bir rolü yerine getirmekte ve Filistin meselesinin bugünü ile geleceği üzerinde büyük etkileri bulunmaktadır.

Merkezin uzman ekibi, 2016 yılının sonlarında bu iddialı proje üzerinde çalışmaya başlamış, konuyla ilgilenen araştırmacılara ve seçkinler üzerinde çalışan akademik kurumlara akademik bir kaynak sunma amacıyla yola çıkmıştır. Bu sayede gelecek Filistin nesillerine farklı kesimlerden seçkin isimlerin tecrübeleri ve tutumlarının önemli yönleri aktarılabilecek, tüm okuyuculara ve siyaseti takip edenlere toplumun meselelerinin içerisinde yer alan şahsiyetler tanıtılabilecektir. Nitekim her Filistinli, gündelik hayatının gidişatını, hatta bazı durumlarda geleceği ve akıbetini etkileyen bu seçkin isimlere dair asgari düzeyde de olsa bilgi sahibi olmak durumundadır. Aynı şekilde bu seçkinlerin hayat hikayelerinin en temel düzeyde de olsa yazıya geçirilme hakları vardır. Aksi takdirde gösterdikleri çabalar oynamış oldukları roller, gizli kalacak yahut çağdaşı olanlar veya kendileriyle çalışmış olan belirli kişilerin hatıralarında yer almaktan öteye gitmeyecektir. Zira nesiller arasındaki bilgi kopukluğu ve kendilerinden öncekilerden sınırlı derecede bilgi alabilmeleri, yine tarihin az sayıda lider ve milli sembol isimlerle sınırlı kalması, amacına ulaşmasını umduğumuz bu dizi sayesinde tersine çevrilebilecektir.

Bu projeyi tamamlama konusundaki itici güçlerden bir diğeri de, söz konusu seçkin isimlerin Filistin meselesiyle olan bağlarının özel bir konumda bulunmasıydı. Yani bu isimlerin, özgürlük, bağımsızlık ve adalet arayışı yolundaki uzun soluklu bir çabanın ifadesi oluşlarıydı. Nitekim bu seçkin isimlerinin çoğunun hayatı, sömürgeci uluslararası güçler tarafından bir asırdır desteklenen yerleşimci bir sömürge projesine karşı, mücadele ve milli direniş hareketinin bir parçasıydı. Bu seçkin isimler, çeşitli boyutlarıyla işgal projesinin karşı safında yer almış, etkileri direniş ve mücadeleden başlayarak, siyasi, ekonomik, toplumsal ve akademik alanlarda devam eden çok sayıda cephede kendisini göstermiştir.

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, kuruluşundan bu yana tüm meselelere karşı milli bir bakış açısıyla yaklaştığından, bu meseleye de siyasi, coğrafi ve düşünsel açıdan dengeli bir şekilde yaklaşmaya özen göstermiştir. Bu nedenle siyasi ve coğrafi aidiyetlerine bakmaksızın, Filistinli çağdaş seçkin isimlere ulaşmak için elinden gelen tüm gayreti göstermiştir. Aynı şekilde merkez, dizinin ilk eserinde teknik ve mesleki gerekçelerden ötürü siyaset ve partilerle ilgili konulara yoğunlaşmıştır. Yakın gelecekte ise araştırma ekibinin çağdaş seçkinler sınıflandırması içinde kabul ettiği tüm isimler üzerinde çalışacaktır. Zira önde gelen akademisyenler, sendika liderleri, kanaat önderleri ve iktisatçılar da siyasetçiler ile siyasi partilerdeki milli isimlere gösterilen ehemmiyetin aynısı gösterilerek, dizinin sonraki eserlerinde okuyucuya sunulacaktır.

Kitapta Takip Edilen Yöntem

Kitapta birbiriyle ilişkili meseleler aşamalı olarak aktarılmıştır. Öncelikle belirli bir şahsiyet seçilmiş, araştırmacı ve saha eğitimcileri tarafından kendisiyle yüz yüze röportaj yapılmıştır. Röportajda temel soruların bulunduğu bir listeden yararlanılmış ve röportajdan önce söz konusu şahsiyetin biyografisi aktarılmıştır. Röportajdaki imkanlar ölçüsünde yahut röportaj yapılan kişinin isteği üzerine, buralara eklemeler yapılması da söz konusu olmuştur. Gerekli olduğu durumda ise, eksikleri gidermek amacıyla ikinci yahut üçüncü bir röportaj da gerçekleştirilmiştir. Sonrasında ilgili şahsiyet tanıtılmış, statüsü hakkında bilgi verilmiş ve kendisi hakkında muteber kaynaklarda yer alan bilgiler doğrulanmıştır. Akabinde röportaj yazıya geçirilerek, akademik bir metin haline getirilmiş ve imla kontrolü yapılmıştır. Böylece ele alınan başlık, son haliyle veciz, kapsamlı ve dizinin diline uygun haline getirilmiştir.

Yazarlar ilgili şahsiyetleri seçerken şu hususları göz önünde bulundurmuştur: Bu şahsiyetlerin siyaset, mücadele veya sivil toplum gibi çeşitli boyutlarıyla milli faaliyetlerin içerisinde yer alması, bu bağlamda belirli bir geçmiş ve tecrübeye sahip olması, yine belirli bir siyasi ve partisel aidiyeti bulunması. Zira kitapta yer alan şahsiyetlerin politika sahnesinde çeşitli siyasi ve partisel aidiyetleri bulunmaktadır. Ayrıca bu isimler arasında aktif bağımsız bir kesim de bulunmaktadır. Kitapta çağdaş Filistin devriminin başlangıcından bu yana var olan milli mücadele sahalarının tüm farklı kesimleri aktarılmaya çalışılmış ve coğrafi boyuta önem verilmiştir. Öyle ki birinci aşamada Filistin’in çeşitli bölgelerinde bulunan şahsiyetler ele alınmıştır.

Çalışmada incelenen şahsiyetlerin farklı nitelikleri üzerinde durulmasına özen gösterilmiştir. Bu bağlamda kişinin sosyal, ekonomik ve kültürel durumu ile siyaset ve mücadele alanlarındaki kazanımları ele alınmıştır. Yine ilgili şahsiyetin siyasi çözüm, direniş, ayrışma, ateşkes ve Filistin meselesinin geleceği gibi, toplumu ve toplumun önde gelen isimlerini ilgilendiren konulardaki bakış açısı aktarılmıştır.

Kitapta ilgili şahsiyetlerin daha önce ansiklopedilerde yahut internet sayfalarında yayımlanmış biyografilerinden daha kapsamlı biyografilerinin sunulmasına gayret edilmiştir. Aynı şekilde daha önce biyografisi yayımlanmamış ya da medyada yer almamış olan siyasi şahsiyetlere ait biyografiler de kitapta yer almaktadır. Bu sayede Filistin halkı, politikada faaliyet gösteren isimler ile çeşitli faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olma fırsatı elde etmiş olmaktadır.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu