YAYINLARKitap

İsrail Propagandası: Yumuşak Güç Kavramına Dair Bir Okuma

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından yeni yayınlanan İsrail Propagandası: Yumuşak Güç Kavramına Dair Bir Okuma isimli kitap İsrail’in başta Filistinliler ve Araplar olmak üzere dünya halklarına yönelik propagandasını incelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca propaganda araçları, içerikleri ve bu içeriklerin hedef kitle üzerindeki yansımalarını analiz etmeyi hedeflemektedir. Dolayısıyla kitabın temelde cevabını aradığı soru: İsrail propaganda faaliyetlerini nasıl yürütüyor? Filistinli, Arap ve uluslararası düzeyde nasıl bir hitap biçimi kullanıyor?

Kitap sekiz bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm propaganda ve temellerine bir giriş niteliğindeyken, ikinci bölüm İsrail işgalinin kuruluşundan günümüze kadarki tarihi boyunca medya ve propagandanın temellerini konu ediniyor. Üçüncü bölüm, İsrail dijital diplomasisini, İsrail’in kendi anlatısına hizmet etmek ve onun aracılığıyla çeşitli insanları etkilemek için dijital teknolojileri nasıl kullandığını ele alıyor. Dördüncü bölüm, uluslararası düzeyde İsrail propaganda pratiğini ve uluslararası propaganda söyleminde dünya kamuoyunu İsrail anlatısına hizmet edecek şekilde etkilemek için kullanılan yöntem ve araçları tartışmaktadır. Beşinci bölümde, İsrail’in Araplara yönelik uyguladığı Arapça propagandaya odaklanmaktadır. Araplara yönelik olarak uygulanan Siyonist propagandanın birkaç aşamadan geçerek günümüze kadar olan tarihini ve Arap halkları üzerindeki yansımalarını incelemektedir. Altıncı bölüm, İsrail’in Filistinlilere yönelik propagandasını ve Filistin halkına uyguladığı propaganda araç ve yöntemlerini ele almaktadır. Yedinci bölüm ayrıca İsrail propagandasına ve İsrail medyasından yapılan tercüme faaliyetlerini inceliyor. Bu bölümde İsrail medyasına ait yayın organları tarafından yayınlanan ve üretilen materyallerin tercüme edilmesi ile İsrail’in gizli mesajlarını Filistinlilere ve Araplara fark ettirmeden ulaştırmalarını örneklerle ele alıyor. Kitabın sekizinci ve son bölümü, Filistin medyasının İsrail propagandasına karşı mücadelede tarihten bugüne kadarki rolüne ve Filistin halkını hedef alan propagandaya nasıl karşı koyduğuna dair araştırmaları içeriyor.

Kitaba ulaşmak için (PDF) tıklayınız.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu