YAYINLARAraştırma

STK’ların Gençler İçin Özgür Siyasi Platformlar Haline Gelmeleri

Filistin Sivil Toplum Kuruluşlarının Gençler İçin Özgür Siyasi Platformlar Haline Gelmeleri

Çalışma Özeti

Bu çalışma,  Filistin Sivil Toplum Kuruluşlarının Gençler için özgür siyasi platformlar oluşturmaları konusundaki rollerine açıklık getirmeyi hedefliyor. 

Gençlerin siyasette daha etkin bir rol oynamalarını olumlu veya olumsuz yönde etkileyen iç ve dış koşulları ele alan bu çalışma, bu koşulların gençlerin siyasi hayattaki rollerine pozitif ve negatif etkilerini ortaya çıkarmayı hedefliyor. Bunun sonucu olarak tespit edilen olumlu yönleri güçlendirmek, olumsuz yönleri de ortadan kaldırmak için neler yapılabileceğine ışık tutuyor.

Analitik araştırma yöntemi kullanılarak görüşmeler, edebi sunumlar yapılmış, bu bağlamda Arap dünyasının mevcut durumundan deliller getirilerek, siyasi faaliyetlerde bulunan derneklerin çalışmalarından örnekler verilerek soruna dikkat çekilmiştir.

Bu çalışmayla hedef ve vizyon sorunu yaşayan STK’ların, içinde bulundukları dağınıklığa ve verimsizliğe dikkat çekiliyor. Bunun için çalışmamızda, başarılı deneyimlerden istifade ederek gençlerin kabiliyetlerini ortaya çıkaracak, katılımlarını sağlayacak sivil toplum kuruluşlarına nasıl sahip olunabileceği konusu araştırılıyor.

Ayrıca bu çalışma, gerek gençlerin faaliyetlerini önemseyen programların eksikliğinden, gerekse gençlerin bu kuruluşların yönetiminde yer almamasından kaynaklanan Sivil Toplum Kuruluşlarının kendi içlerindeki sorunları da ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Çözüm yollarını irdeliyor.

Buna ilaveten çalışmamız, STK’ların bu yöndeki faaliyetlerine engel teşkil eden harici bir sorun olarak işgalin ve işgalin yol açtığı kültürel, sosyal, siyasal ve ekonomik sorunları irdeliyor.

Son olarak çalışmamız, Filistin Sivil Toplum Kuruluşlarının Gençler için özgür siyasi platformlar haline gelmeleri için siyasi partilere, medyaya, öğrenci hareketlerine düşen rol ve sorumluluklara dikkati çekiyor.

NOT: Araştırmanın tamamı yakında Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından kamuoyuna sunulacaktır.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu