Tercümeler

  • Elements #:
  • 1
23 أكتوبر ,2016

Yahudi Devleti: Arzulanan Doğuşun İlk Gerekçesi

srail Devleti kurulduğundan günümüze İsrail Toplumu; ulusalcılar ve muhafazakarlar aralarında ‘Kim Yahudi’dir?’ sorusu etrafında çeşitli tartışmalar yapmışlardır